aktualności

Zapraszamy do lektury “Almanachu Brokerów”

18 Maj , 2021 aktualności

Ukazał się majowy numer “Miesięcznika Ubezpieczeniowego”, a w nim “Almanach Brokerów”. Zachęcamy do lektury tej publikacji. W “Almanachu” wypowiada się m.in. Prezes Łukasz Zoń, mówiąc o wpływie pandemii na pracę brokera ubezpieczeniowego. Członków Stowarzyszenia Brokerów, którzy chcieliby otrzymać wersję papierową, prosimy o kontakt z redakcją Miesięcznik Ubezpieczeniowy: brokerzy@ogma.pl […]

Zmiany w regulacjach dotyczących zarządzania produktem ubezpieczeniowym

13 Maj , 2021 aktualności

Komisja Europejska dnia 21 kwietnia 2021 r. opublikowała zmiany do rozporządzeń delegowanych (DR) IDD w odniesieniu do IBIPs i POG (EU 2017/2358 i EU 2017/2359). Zmiany te mają na celu włączenie czynników i preferencji dotyczących zrównoważonego rozwoju, takich jak środowisko i zarządzanie społeczne, do wymogów dotyczących nadzoru […]

Oddział Kontroli Technicznej VdS Schadenverhütung Sp. z o.o. z akredytacją PCA

27 marzec , 2021 aktualności

W ostatnim czasie nastąpiło wiele znaczących zmian u naszego Członka Wspierającego – Partnera Merytorycznego: VdS Schadenverhütung. Dotychczas funkcjonujący oddział niemieckiego przedsiębiorcy: VdS Schadenverhütung GmbH Sp. z o.o. – Oddział w Polsce został przekształcony w polską firmę: VdS Schadenverhütung Sp. z o.o.

Do tej pory VdS […]

‘Otwarte ubezpieczenia’ – czyli sharing economy w ubezpieczeniach?

24 marzec , 2021 aktualności

Dnia 18 marca 2021 r. odbyło się spotkanie na temat otwartych ubezpieczeń w kwestii dostępu oraz udostępniania danych związanych z ubezpieczeniami, ową prezentację przedstawił Andres Lehtmets, sprawozdawca EIOPA InsurTech Task Force.  W ramach prezentacji poruszono temat przeprowadzonych w ostatnim czasie inicjatyw politycznych UE, biorących […]