wstawki do postów i stron

lista przeprowadzonych szkoleń

16 lut , 2021 wstawki do postów i stron

W cyklu szkoleniowym 2022-2023 zrealizowane zostały szkolenia:

24 listopada 2022 – prof. dr hab. Dorota Maśniak. Szkolenie współorganizowane przez MediSky International
Sytuacja ubezpieczeń zdrowotnych w Polsce i nowe trendy na rynku

23 listopada 2022 – dr hab. Mariusz Fras
Ubezpieczenia grupowe- najnowsze tendencje w orzecznictwie krajowym i europejskim

3 listopada […]

zbliżające się szkolenia

16 lut , 2021 wstawki do postów i stron

2 grudnia 2022 – prof. dr hab. Marcin Orlicki
Procedury współpracy twórcy produktu i dystrybutora ubezpieczeń

6 grudnia 2022 – prof. dr hab. Monika Szaraniec
Nowe technologie w działalności brokerskie. Orzecznictwo sądów administracyjnych w sprawach nadzoru nad działalnością dystrybutorów ubezpieczeń

14 grudnia – prof. dr hab. Dorota Maśniak
Dobre praktyki na rynku ubezpieczeniowym […]

cennik szkoleń

16 lut , 2021 wstawki do postów i stron

Ceny szkoleń (brutto) wyglądają następująco:

Typ (liczba)

Członek Stowarzyszenia

Osoba spoza Stowarzyszenia

1 szkolenie

250 zł

350 zł

pakiet 5 szkoleń

1050 zł

1700 zł

pakiet 10 szkoleń

1750 zł

2800 zł

 

Nowi brokerzy, którzy w ciągu pół roku od zdania egzaminu brokerskiego (liczy się data egzaminu) zostaną członkami Stowarzyszenia Polskich […]