wstawki do postów i stron

lista przeprowadzonych szkoleń

16 lut , 2021 wstawki do postów i stron

W cyklu szkoleniowym 2021-2022 zrealizowane zostały szkolenia:

20 stycznia 2022 – Dagmara Wieczorek Bartczak
Nadzór KNF nad działalnością brokerską

15 grudnia 2021 – prof. dr hab. Marcin Orlicki
Prawda i kłamstwo, uczciwość i podstęp przy zawieraniu i wykonywaniu umów ubezpieczenia

8 grudnia 2021 – dr hab. prof. UŁ Bartosz Kucharski

zbliżające się szkolenia

16 lut , 2021 wstawki do postów i stron

Zbliżające się szkolenia cyklu 2021-2022:

26 stycznia 2022 – dr Jarosław Kola
Kluczowe uwarunkowania prowadzenia działalności brokerskiej na rynku zamówień publicznych – przygotowanie przetargu, konflikt interesów. Gwarancja jako wadium.

15 lutego 2022 – prof. dr hab. Marcin Orlicki
Obowiązkowe ubezpieczenia OC członków grup zawodowych

23 […]

cennik szkoleń

16 lut , 2021 wstawki do postów i stron

Ceny szkoleń (brutto) wyglądają następująco:

Typ (liczba)

Członek Stowarzyszenia

Osoba spoza Stowarzyszenia

1 szkolenie

250 zł

350 zł

pakiet 5 szkoleń

1050 zł

1700 zł

pakiet 10 szkoleń

1750 zł

2800 zł

 

Nowi brokerzy, którzy w ciągu pół roku od zdania egzaminu brokerskiego (liczy się data egzaminu) zostaną członkami Stowarzyszenia Polskich […]