wstawki do postów i stron

lista przeprowadzonych szkoleń

16 Lut , 2021 wstawki do postów i stron

W cyklu szkoleniowym 2020-2021 zrealizowane zostały szkolenia:

25 lutego 2021 – dr Michał Ziemiak, Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
Jeszcze dystrybucja czy już nie? Kilka uwag o wyłączeniach stosowania ustawy o dystrybucji ubezpieczeń. Odpowiedzialność cywilna adwokatów, radców prawnych, doradców podatkowych, komorników i notariuszy i jej ubezpieczenie – […]

zbliżające się szkolenia

16 Lut , 2021 wstawki do postów i stron

Zbliżające się szkolenia cyklu 2020-2021:

10 marca 2021 – Anna Dąbrowska (Biuro Rzecznika Finansowego)
Zawieranie umów ubezpieczenia na odległość – zagadnienia prawne i praktyczne (moment zawarcia umowy, prawo odstąpienia, analiza potrzeb klienta, forma zawarcia umowy, doręczenie OWU) –
Przyczynienie się poszkodowanego […]

cennik szkoleń

16 Lut , 2021 wstawki do postów i stron

Ceny szkoleń (brutto) wyglądają następująco:

Typ (liczba)

Członek Stowarzyszenia

Osoba spoza Stowarzyszenia

1 szkolenie

250 zł

350 zł

pakiet 5 szkoleń

1050 zł

1700 zł

pakiet 10 szkoleń

1750 zł

2800 zł

 

Nowi brokerzy, którzy w ciągu pół roku od zdania egzaminu brokerskiego (liczy się data egzaminu) zostaną członkami Stowarzyszenia Polskich […]