Certyfikaty dla uczestników ostatnich szkoleń

 

Zapraszamy osoby, które uczestniczyły w naszych szkoleniach w trybie transmisji internetowej i zaliczyły testy, do pobierania certyfikatów potwierdzających udział w tychże szkoleniach. Certyfikaty wystawiane są w formie plików PDF opatrzonych podpisem cyfrowym wystawcy.
Aby pobrać zaświadczenie, należy zalogować się do odpowiedniej strony (linki podano niżej), podając login i hasło identyczne jak w przypadku logowania do danego szkolenia.

 

14 kwietnia 2021 – Nowe prawo zamówień publicznych, sprofilowane pod kątem rynku ubezpieczeniowego
http://polbrokers.pl/szkolenie/?CourseID=129

31 marca 2021 – Likwidacja szkód okiem praktyków
http://polbrokers.pl/szkolenie/?CourseID=128

24 marca 2021 – Analiza wymagań i potrzeb w zakresie odpowiedzialności cywilnej poszczególnych grup zawodowych
http://polbrokers.pl/szkolenie/?CourseID=127

17 marca 2021 – Zakres kreatywności brokera przy kształtowaniu treści umowy ubezpieczenia majątkowego – krytyczna analiza wybranych klauzul brokerskich
http://polbrokers.pl/szkolenie/?CourseID=126

10 marca 2021 – Zawieranie umów ubezpieczenia na odległość – zagadnienia prawne i praktyczne (moment zawarcia umowy, prawo odstąpienia, analiza potrzeb klienta, forma zawarcia umowy, doręczenie OWU) – Przyczynienie się poszkodowanego do powstania lub zwiększenia rozmiarów szkody
http://polbrokers.pl/szkolenie/?CourseID=125

25 lutego 2021 – Jeszcze dystrybucja czy już nie? Kilka uwag o wyłączeniach stosowania ustawy o dystrybucji ubezpieczeń. Odpowiedzialność cywilna adwokatów, radców prawnych, doradców podatkowych, komorników i notariuszy i jej ubezpieczenie – uwagi na tle orzecznictwa sądowego
http://polbrokers.pl/szkolenie/?CourseID=124