EduMind dla Ukrainy

 

Fundacja EduMind Uważność w Edukacji włączając się w działania pomocowe w związku z wojną w Ukrainie organizuje 8 tygodniowe treningi mindfulness dla:

– nauczycieli, którzy mają w swoich klasach dzieci z Ukrainy

– rodzin, które przyjęły pod swój dach osoby z Ukrainy lub są zaangażowane w działania pomocowe – wolontariat

oraz

– następcze programy przygotowujące do wprowadzania mindfulness w szkole,

– treningi compassion dla nauczycieli,

– wyjazdy wakacyjne z mindfulness dla nauczycieli,

– zajęcia dla szkół podstawowych i średnich na bazie mindfulness.

Działania w zakresie wsparcia zdrowia psychicznego, umiejętność samoregulacji, rezyliencji, redukcji stresu jest bardzo ważna dla utrzymania zasobów osób wspierających uchodźców z Ukrainy.

Więcej szczegółów na stronie: https://www.fundacjaedumind.pl/2022/03/19/edumind-dla-ukrainy/

 

 

EduMind_Mindfulness_Ukraine-