Egzamin dla brokerów ubezpieczeniowych i reasekuracyjnych

 

Informujemy, że w dniu 25 września 2018  odbędzie się egzamin dla brokerów ubezpieczeniowych i reasekuracyjnych.

Warunkiem przystąpienia do egzaminu jest zgłoszenie w Urzędzie Komisji Nadzoru Finansowego (Plac Powstańców Warszawy 1, 00-950 Warszawa) pisemnego wniosku o przystąpienie do egzaminu z dołączonym potwierdzeniem uiszczenia opłaty egzaminacyjnej w terminie do 27 sierpnia 2018 r.

Pełna informacja na temat egzaminu dostępna jest pod niniejszym odnośnikiem:

https://www.knf.gov.pl/dla_rynku/egzaminy/Informacje_dotyczace_egzaminow_brokerzy