Egzamin dla brokerów

 

Stosownie do Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 14 października 2014 r. w sprawie egzaminu dla brokerów ubezpieczeniowych i reasekuracyjnych oraz Komisji Egzaminacyjnej dla Brokerów Ubezpieczeniowych i Reasekuracyjnych (Dz. U. z  2014 r., poz. 1500) Urząd Komisji Nadzoru Finansowego informuje, iż Egzamin dla brokerów ubezpieczeniowych i reasekuracyjnych odbędzie się w dniu 26 lutego 2019 r.

Osoby zamierzające przystąpić do egzaminu w powyższym terminie zobowiązane są do uiszczenia opłaty egzaminacyjnej w wysokości 600 zł (sześćset złotych) na numer rachunku bankowego Komisji Nadzoru Finansowego

Więcej informacji o egzaminie dostępnych jest na stronie KNF