Egzamin dla brokerów

 

Stosownie do Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 23 kwietnia 2019 r. w sprawie egzaminu dla brokerów ubezpieczeniowych i reasekuracyjnych oraz Komisji Egzaminacyjnej dla Brokerów Ubezpieczeniowych i Reasekuracyjnych (Dz. U. z  2019 r., poz. 879) Urząd Komisji Nadzoru Finansowego informuje, iż Egzamin dla brokerów ubezpieczeniowych i reasekuracyjnych odbędzie się w dniu 26 października 2021 r.

Osoby zamierzające przystąpić do egzaminu w powyższym terminie zobowiązane są do uiszczenia opłaty egzaminacyjnej w wysokości 600 zł (sześćset złotych) na numer rachunku bankowego Komisji Nadzoru Finansowego

Więcej informacji o egzaminie udostępniono na stronie KNF