EIOPA publikuje pytania od europejskich dystrybutorów ubezpieczeń

 

EIOPA publikuje pytania zgłaszane przez europejskich dystrybutorów ubezpieczeń i odpowiedzi, które mają stanowić praktyczny przewodnik stosowania przepisów dyrektywy i implementujących ją przepisów.

Q&A dotyczą zarządzania produktem oraz ubezpieczeniowych produktów inwestycyjnych. Pytania zostały podniesione przez różnych interesariuszy EIOPA; następne Q&A będą publikowane stopniowo. Pytania mogą być zgłaszane przez narzędzie online.

 

interpretacje EIOPA