Etyka brokerów

 

Visitors have accessed this post 1464 times.


Członkowie Stowarzyszenia przestrzegają Kodeksu Etyki. Nad rozwiązywaniem sporów etycznych czuwa Komisja Etyki

Kodeks Etyki Zawodowej Brokera, przyjęty na Walnym Zgromadzeniu Członków Stowarzyszenia w dniu 23 maja 2013

 

KOMISJA ETYKI – kontakt –    komisja.etyki@polbrokers.pl

 

Imię i nazwisko Funkcja E-mail
Jacek Kliszcz przewodniczący Komisji jk@pwskonstanta.com.pl
Katarzyna Darewska wiceprzewodnicząca Komisji katarzyna.darewska@eib.com.pl
Mateusz Bartoszcze mateusz.bartoszcze@eib.com.pl
Jacek Bronś bronsj@willis.com
Ewa Kuczyńska ewa_kuczynska@onet.pl
Zbigniew Łazowski broker@lazowski.com.pl
Elżbieta Skoczylas elzbieta.skoczylas@unibroker.pl