Etyka brokerów

 

Członkowie Stowarzyszenia przestrzegają Kodeksu Etyki. Nad rozwiązywaniem sporów etycznych czuwa Komisja Etyki

Karta Sobieszewska, przyjęta na Kongresie Brokerów w dniu 31 maja 1998 r.

Kodeks Etyki Zawodowej Brokera, przyjęty na Walnym Zgromadzeniu Członków Stowarzyszenia w dniu 23 maja 2013

 

KOMISJA ETYKI – kontakt –    komisja.etyki@polbrokers.pl

 

Imię i nazwisko Funkcja E-mail
Jacek Kliszcz przewodniczący Komisji jk@pwskonstanta.com.pl
Katarzyna Darewska wiceprzewodnicząca Komisji katarzyna.darewska@eib.com.pl
Mateusz Bartoszcze mateusz.bartoszcze@eib.com.pl
Jacek Bronś bronsj@willis.com
Ewa Kuczyńska ewa_kuczynska@onet.pl
Zbigniew Łazowski broker@lazowski.com.pl
Elżbieta Skoczylas elzbieta.skoczylas@unibroker.pl