Firma Netsoft24 w odpowiedzi na RODO

 

Przekazujemy Państwu informację dotyczącą produktu dedykowanego firmom brokerskim. Firma Netsoft24 w odpowiedzi na wymagania RODO, przedstawia Państwu program do obsługi rejestrów związanych z przetwarzaniem danych osobowych. Netsoft24 jest Partnerem przy organizacji XXI Kongresu Brokerów. Zachęcamy do zapoznania się z ofertą i odwiedzenia stoiska firmy na Kongresie.

„Szanowni Państwo!

Rozporządzenie o Ochronie Danych Osobowych (RODO) to unijny, obowiązujący akt prawny. RODO definiuje w odmienny niż dotychczas sposób przetwarzanie, wykorzystywanie i przechowywanie danych osobowych. Nowe przepisy wprowadzają szereg obowiązków, nowe rodzaje odpowiedzialności, ale też sankcje finansowe. Firma Netsoft24, odpowiadając na oczekiwania klientów, wprowadziła w programie Netsoft Broker niezbędne modyfikacje, aby przetwarzanie danych spełniało wymogi niniejszego rozporządzenia i chroniło prawa osób, których dane dotyczą. Powstał dedykowany moduł służący do prowadzenia rejestrów związanych z przetwarzaniem danych osobowych.

Poniżej przykładowe typy obsługiwanych rejestrów:

 1. Klauzule – rejestr klauzul informacyjnych.
 2. Oświadczenia – rejestr osób upoważnionych do przetwarzania danych osobowych.
 3. Zgody pracownicze – rejestr zgód na publikacje danych osobowych pracowników i osób współpracujących w celu wykonywania obowiązków służbowych.
 4. Zgody – rejestr zgód na przetwarzanie danych osobowych zgodnie z Art.6 ust.1 pkt A Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego (RADY UE 2016/679) z dnia 27.04.2016 w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych. Program przygotowano w taki sposób, aby Nabywca mógł rejestrować zgody według wcześniej zdefiniowanych celów ich gromadzenia. W ten sposób każdy rodzaj zgody będzie stanowił oddzielny rejestr modułu.
 5. Powierzenie administrator – rejestr umów powierzenia danych, w których Nabywca jest Administratorem danych osobowych.
 6. Czynności przetwarzającego – inaczej Rejestr Kategorii Czynności Przetwarzania Danych. Rejestr czynności dla powierzonych danych.
 7. Czynności przetwarzania – jeden z ważniejszym rejestrów w module. Rejestr niezbędny do późniejszego rozpatrzenia i rozliczenia wniosków osób korzystających z własnych praw (prawo wglądu, sprostowania, bycia zapomnianym). W rejestrze powinny zostać zapisane czynności, które wiązały się z przetwarzaniem danych osobowych. Poza danymi podstawowymi (kategorie osób, kategorie danych, cel, podstawa prawna, szacowany okres przetwarzania) w rejestrze gromadzi się również kategorie odbiorców. Dzięki temu wykaz stanowi dodatkowo rejestr udostępnień danych osobowych dla zewnętrznych odbiorców.
 8. Audyty – rejestr przeprowadzonych audytów wewnętrznych, w podmiotach przetwarzających oraz audytów podmiotów, dla potrzeb których Nabywca przetwarza/ł dane osobowe.
 9. Incydenty – rejestr zgłoszeń naruszeń ochrony danych.
 10. Wnioski osobowe – rejestr wniosków osób korzystających z własnych praw.
 11. Rejestr skarg i reklamacji – dodatkowy wykaz zgłoszonych skarg przez klientów brokera (Art. ust. pkt ustawy z dnia 15 grudnia 2017 r. o dystrybucji ubezpieczeń (Dz.U. 2017 poz. 2486).

 

Wypełnianie poszczególnych rejestrów może odbywać się z poziomu kilku obiektów programu komputerowego – bezpośrednio w rejestrze RODO, w module TEMATY, na karcie KLIENTA, OSOBY… Ponadto w programie przewidziano szereg udogodnień podczas rejestrowania danych. Rejestry wypełnią się automatycznie między innymi w następujących przypadkach:

 1. Polisy ubezpieczeniowe – podczas rejestrowania polis własnych program uzupełni rejestr czynności przetwarzania danych dla: o osoby ubezpieczającego, jeżeli polisa połączona zostanie z osobą zarejestrowaną w programie komputerowym (kartoteka osób); o pracownika ubezpieczającego – w zakresie danych osobowych wykorzystywanych do informowania o terminach zbliżających się płatności rat;
 2. Rejestr czynności przy ubezpieczeniach na życie dla przypadków: o przystąpień i wystąpień zaczytanych z pliku xlsx zaczytanych formularzem Dodaj ubezpieczonych; o przystąpienia wprowadzonego formularzem Dodaj ubezpieczonego; o wystąpienia wprowadzonego z poziomu karty okresu ubezpieczenia formularzem Wystąpienie;

 

Jeżeli jesteście Państwo zainteresowani zastosowaniem programu Netsoft Broker również do obsługi wymaganych prawem rejestrów, proszę o kontakt z naszą firmą – m.skolut@netsoft24.pl lub 509 480 690.”