Harmonogram szkoleń cyklu 2022-23

 

Szanowni Państwo,

prezentujemy harmonogram szkoleń na cykl 2022/2023. Informujemy, że terminy i tematy szkoleń mogą ulec zmianie ze względów organizacyjno – technicznych oraz mogą być uzupełniane o tematy wynikające z bieżącej sytuacji na rynku.

Wykaz szkoleń dostępny jest w zakładce „Szkolenia” w podpunkcie „Zbliżające się szkolenia”. Bezpośredni link do wykazu szkoleń:

Prosimy kliknąć tu

 

 

 

 

 

 

 

 

2 grudnia 2022 – prof. dr hab. Marcin Orlicki
Procedury współpracy twórcy produktu i dystrybutora ubezpieczeń
6 grudnia 2022 – prof. dr hab. Monika Szaraniec
Nowe technologie w działalności brokerskie. Orzecznictwo sądów administracyjnych w sprawach nadzoru nad działalnością dystrybutorów ubezpieczeń
14 grudnia – prof. dr hab. Dorota Maśniak
Dobre praktyki na rynku ubezpieczeniowym - czyli o skutecznym etycznym brokerze
12 stycznia 2023 - prof. Dr hab. Katarzyna Malinowska
Podstawy ryzyka, analizy i zarządzania ryzykiem w ubezpieczeniach: szkolenie z ekspertem – gościem [w tym BCP – Business Continuity Plan, DRP – Disaster Recovery Plan i nowe idee w myśleniu o ryzyku]
26 stycznia 2023 – prof. dr hab. Marcin Orlicki
Problemy ubezpieczeniowe związane z leasingiem pojazdów. Hulajnogi (zwykłe i elektryczne), urządzenia transportu osobistego, drony, wózki widłowe, pojazdy wielofunkcyjne - odpowiedzialność cywilna i jej ubezpieczenie
9 lutego 2023 – Jakub Nawracała, radca prawny
Odpowiedzialność cywilna i ubezpieczeniowa podwykonawców i za podwykonawców
2 marca 2023 – dr Jarosław Kola
Zawieranie umów ubezpieczenia w reżimie prawa zamówień publicznych. Stosowanie z gwarancji ubezpieczeniowej w systemie zamówień publicznych
9 marca – Anna Tarasiuk, radca prawny
Compliance w działalności brokera – trochę nawiązując do ostatniego Kongresu Brokerów - jak działać zgodnie z prawem i regulacjami
16 marca 2023 – Dawid Rogoziński, radca prawny
Wykorzystanie ubezpieczeń w planowaniu sukcesji - czyli słów kilka o styku prawa ubezpieczeniowego i spadkowego
30 marca 2023 – prof. dr hab. Marcin Kawiński
ESG w ubezpieczeniach – podstawy prawne i przykłady rozwiązań
12 kwietnia 2023 – Bartosz Wojno, radca prawny
Nadzór praktycznie – co broker powinien wiedzieć – kompetencje nadzorcze KNF w stosunku do brokera wraz z omówieniem (praktycznym) potencjalnych sankcji
27 kwietnia 2023 – Joanna Bojko, radca prawny
Broker a twórca produktu - współpraca z jednym lub kilkoma ubezpieczycielami. Różnorodność zgód marketingowych - ich formy i zastosowanie
10 maja 2023 - prof. Dr hab. Katarzyna Malinowska
Ubezpieczenia D&O w kontekście możliwych rozwiązań oraz praktyki na rynku zgłaszanych roszczeń i wypłat
14 czerwca 2023 – prof. dr hab. Marcin Orlicki
Umowa ubezpieczenia - najważniejsze zasady prawne. Orzecznictwo TSUE i SN dotyczące obowiązkowego ubezpieczenia OC PPM