Zaświadczeniach dla uczestników szkolenia 27 października

 

Zapraszamy osoby, które 27 października uczestniczyły w szkoleniu w trybie transmisji internetowej i zaliczyły test, do pobierania certyfikatów potwierdzających udział w tymże szkoleniu. Certyfikat wystawiany jest w formie pliku PDF opatrzonego podpisem cyfrowym wystawcy.

Certyfikaty dostępne są pod adresem http://polbrokers.pl/szkolenie/?CourseID=113 – należy zalogować się do strony, podając login i hasło identyczne jak w przypadku logowania do szkolenia.