Kilka słów przed Walnym Zebraniem Członków Stowarzyszenia

 

Koleżanki i Koledzy!
Brokerzy członkowie Stowarzyszenia,

Zbliżające się Walne Zebranie Stowarzyszenia w dniu 25 czerwca, będzie m.in. Zebraniem wyborczym. Zgodnie z naszym Statutem wybierać będziemy wszystkie władze Stowarzyszenia.

Stowarzyszenie Polskich Brokerów Ubezpieczeniowych i Reasekuracyjnych, to nasze wspólne dobro. Dzięki pozycji, którą wspólnie osiągnęliśmy na rynku ubezpieczeniowym, jesteśmy jego ważnym elementem.

Ostatnia kadencja ubiegła przede wszystkim pod hasłem dokończenia procesu implementacji dyrektywy o dystrybucji ubezpieczeń. Uchwalenie, a następnie wejście w życie 1 października 2018 ustawy o dystrybucji ubezpieczeń zamknęło bardzo ważny etap w naszej działalności. Oto zakończyliśmy kilkuletnie prace, w których w ramach konsultacji wyrażaliśmy nasze stanowisko, najpierw w odniesieniu do projektu dyrektywy, a następnie do projektu ustawy. Warto przypomnieć, że w ramach prezentacji naszych postulatów i rozwiązań, stworzyliśmy nawet nasza własną autorską propozycję treści ustawy o pośrednictwie ubezpieczeniowym.

Nie ulega jednak wątpliwości, że samo uchwalenie ustawy o dystrybucji ubezpieczeń to dopiero początek drogi. Drogi której celem było i jest ukształtowanie na nowo praktyki działania naszego rynku. Stowarzyszenie aktywnie uczestniczy w kształtowaniu nowych procesów i chcemy to robić nadal, bo mimo upływu czasu nadal jest jeszcze wiele do zrobienia. W związku z bardzo ogólnikowymi sformułowaniami przepisów, wciąż nie ma pewności, czy zmiany, których każdy z nas musiał dokonać w swojej działalności, są prawidłowe. Tylko wspólne działanie zmierzające do wypracowania jednolitej praktyki, umożliwią w miarę bezpieczne prowadzenie naszej działalności. I jest to zadanie dla nas wszystkich, gdyż siłą Stowarzyszenia są jego członkowie.

Kolejnym ważnym zadaniem, jest praca nad „Zasadami dobrej praktyki oraz współpracy brokerów ubezpieczeniowych i zakładów ubezpieczeń”. Po dwudziestu latach od uchwalenia, dokument, który na stałe wpisał się w nasz rynek, nadal pozostaje drogowskazem we wzajemnych stosunkach. Jednak zmiana otoczenia prawnego oraz rozwój rynku, spowodowały konieczność odnowienia zapisów. Ważne jest, aby przedstawiciele obu stron, w jak najszerszej dyskusji, ukształtowali nowe zasady, w sposób umożliwiający spokojne i bezkonfliktowe prowadzenie działalności.

Pamiętamy również o szkoleniach, w szczególności on-line, od których, szczególnie w obecnej sytuacji nie ma już odwrotu. Nie mam wątpliwości, że skorzystanie z naszej oferty szkoleń jest najlepszym i najbardziej efektywnym sposobem na zdobycie niezbędnej wiedzy, a przy okazji na wypełnienie obowiązku szkoleniowego.

Szanowni Państwo!

Rozpoczęła się nowa era w działalności nas wszystkich. Jednak z chwilą wejścia w życie nowych przepisów, nie zmalała waga zadań stojących przed Stowarzyszeniem. Chciałbym kontynuować pracę dla całego środowiska brokerskiego i w związku z tym zdecydowałem się ubiegać o stanowisko Prezesa Zarządu na kolejną kadencję.

Deklaruję, że w działaniach kierowanego przeze mnie zarządu, nie zejdziemy z obranej drogi, konsekwentnie realizując założony plan. Tak jak dotychczas, niezmiennie, moja wizja pracy w zarządzie Stowarzyszenia zakłada wykorzystanie potencjału wszystkich członków zarządu, kolektywną współpracę oraz ciągły dialog ze środowiskiem.

Proszę o Państwa zaufanie i o poparcie mojej kandydatury w nadchodzących wyborach.

Gorąco zapraszam do udziału w Walnym Zgromadzeniu i do dyskusji o przyszłości naszego Stowarzyszenia, całego środowiska oraz rynku.

Do zobaczenia na Walnym Zebraniu

Pozdrawiam

Łukasz Zoń

PS. Serdecznie zachęcam do udziału w obradach Walnego Zebrania. Gdybyście jednak nie mogli Państwo w nim uczestniczyć, tradycyjnie już bardzo proszę o przesłanie stosownych pełnomocnictw do głosowania na walnym Zebraniu – wyrazem poparcia niech będzie udzielenie pełnomocnictwa dla mnie, co, tak jak poprzednim razem, upewni mnie o słuszności obranej drogi.

Proszę o przesłanie pełnomocnictwa na adres mailowy lukasz.zon@polbrokers.pl. Każdy z nas jest równoprawnym członkiem Stowarzyszenia i każdy głos jest ważny!

Łukasz Zoń (46 lat) – Absolwent prawa Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu oraz studiów podyplomowych z zakresu ubezpieczeń Wyższej Szkoły Bankowej w Poznaniu. Broker ubezpieczeniowy i reasekuracyjny. W zawodzie brokera pracuje od 1995 r. Radca Prawny od 1998 r. Od 2004 r. członek Komisji Rewizyjnej Stowarzyszenia Polskich Brokerów Ubezpieczeniowych i Reasekuracyjnych. Od 2008 r. wiceprezes, a od maja 2013 r. Prezes Zarządu Stowarzyszenia.