KNF: zasady kontroli pośredników ubezpieczeniowych

 

Komisja Nadzoru Finansowego przypomina, że ustawa o dystrybucji ubezpieczeń wprowadziła nowe kompetencje dla Komisji, dotyczące kontroli działalności pośredników ubezpieczeniowych, w szczególności agentów ubezpieczeniowych i brokerów ubezpieczeniowych. Dlatego – wychodząc naprzeciw oczekiwaniom ww. podmiotów, dotyczącym przybliżenia zasad prowadzenia kontroli pośredników ubezpieczeniowych – KNF przygotowała wykazy zagadnień mogących być przedmiotem kontroli odpowiednio brokera ubezpieczeniowego lub agenta ubezpieczeniowego i agenta oferującego ubezpieczenia uzupełniające, a także wykazy podstawowych materiałów dowodowych, których żądać może organ nadzoru w toku prowadzonej kontroli (zobacz: Informacje dotyczące kontroli pośredników ubezpieczeniowych).

KNF liczy, że opracowane materiały pozwolą nie tylko na lepsze przygotowanie się pośredników ubezpieczeniowych do potencjalnych kontroli, ale także staną się pretekstem do przeglądu zasad i organizacji prowadzonej działalności dystrybucyjnej oraz wprowadzenia odpowiednich rozwiązań, służących zapewnieniu zgodności tej działalności z przepisami prawa.

Tekst źródłowy:

KNF (2021-10-05), Zasady kontroli pośredników ubezpieczeniowych