Komisja Ekspercka do spraw przeciwdziałania patologii rynku pośrednictwa ubezpieczeniowego

 

W dniu 25 lipca rozpoczęła pracę Komisja Ekspercka do spraw przeciwdziałania patologii rynku pośrednictwa ubezpieczeniowego. Komisja została powołana przez Komisję Etyki SPBUiR w składzie Jan Bogutyn ekspert ubezpieczeniowy, Zdzisława Cwalińska-Weyhert wiceprezes UFG, Anna Lal-Chojnacka Dyrektor Zarządzania Kanałem Brokerskim w PZU SA i PZU Życie SA, profesor Marcin Orlicki UAM w Poznaniu, profesor Jakub Pokrzywaniak UAM w Poznaniu i WKB Warszawa, Aleksander Daszewski Biuro Rzecznika Finansowego, oraz Jacek Kliszcz Przewodniczący Komisji Etyki SPBUiR , ponadto w roli obserwatora w pracach Komisji uczestniczy Dyrektor Pionu Nadzoru Ubezpieczeniowego KNF Dagmara Wieczorek -Bartczak. Po zapoznaniu się z podstawowymi problemami pośrednictwa Komisja przygotowała pytania , które pozwolą na ustalenie stanowiska w sprawie występujących patologii i ewentualnych rekomendacji co do sposobu przeciwdziałania tym zjawiskom. Prace będą kontynuowane a finalne stanowisko Komisji powinno zostać przedstawione w miesiącu wrześniu. Spotkanie Komisji odbyło się w siedzibie Stowarzyszenia.