Konferencja „Insurance 2018” w Rydzynie

 

W dniach 21-23 maja w Hotelu ZAMEK w Rydzynie odbyła się XII Międzynarodowa Konferencja Naukowa „Ubezpieczenia wobec wyzwań XXI wieku”. Konferencja połączona została z uroczystością 70-lecia Katedry Ubezpieczeń Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu.

Patronat honorowy konferencji objęli: Rektor UE w Poznaniu, prof. dr hab. Maciej Żukowski oraz Rektor UE we Wrocławiu, prof. dr hab. Andrzej Kaleta.

W skład komitetu naukowego Konferencji weszli:

  • Dr hab. Jacek Lisowski, prof. nadzw. UEP, Katedra Ubezpieczeń, Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu,
  • Dr hab. Piotr Manikowski, prof. nadzw. UEP, Katedra Ubezpieczeń, Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu
  • Prof. dr hab. Wanda Ronka-Chmielowiec, Katedra Ubezpieczeń, Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu

Tematyka konferencji objęła ekonomiczne i prawne problemy funkcjonowania ubezpieczeń , a w szczególności:

  • Funkcjonowanie rynku ubezpieczeniowego i reasekuracyjnego ze szczególnym uwzględnieniem Solvency II oraz Insurance Distribution Directive,
  • Ubezpieczenie w zarządzaniu ryzykiem przedsiębiorstw,
  • Prawne aspekty ubezpieczeń,
  • Zarządzanie ryzykiem i finansami zakładów ubezpieczeń,
  • Zastosowanie metod ilościowych w ubezpieczeniach.