Zapis konferencji zorganizowanej z okazji 25-lecia kwartalnika „Prawo Asekuracyjne”

 

Stowarzyszenie Polskich Brokerów Ubezpieczeniowych i Reasekuracyjnych było współorganizatorem (wraz z Fundacją „Prawo Ubezpieczeniowe”) konferencji naukowej z okazji 25-lecia kwartalnika „Prawo Asekuracyjne” pt.

„Dystrybucja ubezpieczeń w obliczu zmian regulacyjnych i technologicznych”

która odbyła się 12 czerwca 2019 r. w Warszawie, w Domu Technika NOT.

Poniżej prezentujemy dokumentację fotograficzną i relację filmową z konferencji.

 


 

Część I

 

Część II

Program konferencji w formacie PDF