Konferencja na SGH

 

Stowarzyszenie Polskich Brokerów Ubezpieczeniowych i Reasekuracyjnych

wraz z Katedrą Ubezpieczenia Społecznego Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie

zaprasza na konferencję pt.:

Dystrybucja – aktywacja,

której celem jest podsumowanie dyskusji dotyczących dystrybucji ubezpieczeń w Polsce.

XXX

Stowarzyszenie Polskich Brokerów Ubezpieczeniowych i Reasekuracyjnych

wraz z Katedrą Ubezpieczenia Społecznego Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie

zaprasza na konferencję pt.:

Dystrybucja – aktywacja, której celem jest podsumowanie dyskusji dotyczących dystrybucji ubezpieczeń w Polsce.

Stowarzyszenie Polskich Brokerów Ubezpieczeniowych i Reasekuracyjnych wraz z Katedrą Ubezpieczenia Społecznego Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie

zaprasza na konferencję pt.: Dystrybucja – aktywacja, której celem jest podsumowanie dyskusji dotyczących dystrybucji ubezpieczeń w Polsce. Stowarzyszenie Polskich Brokerów Ubezpieczeniowych i Reasekuracyjnych wraz z Katedrą Ubezpieczenia Społecznego Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie zaprasza na konferencję pt.:

Dystrybucja – aktywacja,

której celem jest podsumowanie dyskusji dotyczących dystrybucji ubezpieczeń w Polsce.

XX