Konferencja Ustawa o dystrybucji ubezpieczeń w praktyce

 

Ustawa z 15 grudnia 2017 roku o dystrybucji ubezpieczeń, opublikowana w Dzienniku Ustaw 29 grudnia 2017 (poz. 2486) ostatecznie wchodzi w życie w pełnym zakresie 1 października 2018 roku. To z całą pewnością bardzo dobra wiadomość dla podmiotów zaangażowanych w dystrybucję ubezpieczeń. Ilość pracy koniecznej do wykonania, aby dostosować organizację do wymogów nowej ustawy, jest na tyle duża, że początkowy termin wdrożenia, czyli 23 lutego 2018, był praktycznie niemożliwy do dochowania, zwłaszcza, że ostateczna treść ustawy była znana dopiero pod koniec grudnia 2017. Czasu na dostosowanie działalności do nowego prawa jest zatem więcej, ale zdecydowanie nie warto odkładać koniecznych prac.

Nowe obowiązki informacyjne, analiza potrzeb klienta, dostarczanie karty produktu, właściwe zarządzanie konfliktem interesów, czy też konieczność dystrybucji ubezpieczeń zgodnie z zasadą najlepiej pojętego interesu klienta, to tylko wybrane obszary nowych przepisów, które wymagają przygotowania zarówno po stronie operacyjno-proceduralnej (zmiany systemach IT, nowe procedury, itp.), ale również oznaczają konieczność przeszkolenia wszystkich sprzedawców i innych osób zaangażowanych w obsługę klienta. A to wszystko wymaga czasu. Jednocześnie, niezbędne zmiany oznaczają też dość spore wydatki związane z ich wdrożeniem.

Dlatego też, aby ułatwić Państwu najefektywniejsze wykorzystanie najbliższych siedmiu miesięcy, bez konieczności ponoszenia zbędnych wydatków na wdrożenie, zapraszamy na konferencję podczas której uznani eksperci przedstawią Państwu praktyczne rozwiązania w tych obszarach, które muszą ulec dostosowaniu do nowych przepisów.

 

DLA CZŁONKÓW STOWARZYSZENIA POLSKICH BROKERÓW UBEZPIECZENIOWYCH I REASEKURACYJNYCH RABAT 15%  PO WPROWADZENIU KODU RABATOWEGO

 „SPBUiR_15”

W POLU UWAGI W FORMULARZU ZGŁOSZENIOWYM.

 

ORGANIZATOR: Puls Biznesu

KONTAKT:

e-mail: szkolenia@pb.pl, tel: 22 333 97 77, www: http://konferencje.pb.pl/konferencja/1136,ustawa-o-dystrybucji-ubezpieczen-w-praktyce