Konferencje i seminaria

 

Konferencja „Dystrybucja – aktywacja” .

Prezes Łukasz Zoń „Człowiekiem Roku Ubezpieczeń 2017”

 

W dniu 23 lutego odbyła się konferencja „Dystrybucja – aktywacja” organizowana przez Stowarzyszenie Polskich Brokerów Ubezpieczeniowych i Reasekuracyjnych oraz Katedrą Ubezpieczenia Społecznego Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie, której celem było podsumowanie dyskusji dotyczących dystrybucji ubezpieczeń w Polsce.

Konferencję otworzył JM Rektor SGH prof. dr hab. Marek Rocki podkreślając wagę tego typu inicjatyw dla rynku ubezpieczeń., W trakcie konferencji Prezes Stowarzyszenia Łukasz Zoń odebrał nagrodę „Człowiek Roku Ubezpieczeń 2017” przyznaną przez Gazetę Ubezpieczeniową.

W konferencji udział wzięli przedstawiciele Ministerstwa Finansów, Komisji Nadzoru Finansowego, Biura Rzecznika Finansowego, Polskiej Izby Ubezpieczeń, Towarzystw Ubezpieczeniowych, firm consultingowych, reprezentanci świata nauki z całej Polski oraz liczna reprezentacja brokerów – członków Stowarzyszenia.

Konferencja była podzielona na dwie sesje tematyczne i obejmowała najważniejsze problemy wynikające z wprowadzenia ustawy o dystrybucji ubezpieczeń, w tym m.in.: ofertę pośrednika ubezpieczeniowego a potrzeby klienta, najlepiej pojęty interes klienta, analizę potrzeb klienta, zgodność oferty z potrzebami, zarządzanie konfliktem interesu, informacja dla klienta, kwalifikacje pośrednika ubezpieczeniowego.

W konferencji uczestniczyło ponad 130 osób. Online śledziło 615 internautów.

Serdecznie dziękujemy!