Kwestia formy zgłoszenia chmury obliczeniowej (dot. Komunikatu UKNF)

 

Szanowni Państwo,
Z korespondencji nadsyłanej do nas wynika, że brokerzy przygotowują się do realizacji zgłoszeń o zamiarze przetwarzania (bądź o przetwarzaniu) danych w chmurze obliczeniowej, wykorzystując wzór takiego zgłoszenia zawarty w załączniku do komunikatu UKNF z 23 stycznia 2020. Dość często pojawia się w tej korespondencji pytanie o to, w jakiej formę powinno takie zgłoszenie zostać przekazane – czy może to być skan dokumentu przesłany drogą mailową (i czy istnieje przeznaczony do tego celu adres mailowy), czy może lepiej przesłać oryginał dokumentu pocztą tradycyjną.

Zapytaliśmy o to, jaką formę poleca zgłoszenia poleca Kancelaria Prawna Traple Konarski Podrecki i Wspólnicy, będąca organizatorem webinarium dotyczącego zagadnień związanych z komunikatem UKNF (webinarium transmitowane przez nas w dniu 20 października). W odpowiedzi Kancelaria powoła się na własną praktykę, polegającą na wysyłce pisma przewodniego i załącznika nr 1 z Komunikatu w formie papierowej i za pomocą poczty tradycyjnej. W opinii kancelarii, UKNF powinien też respektować ePUAP – zwłaszcza jak podpisujący załącznik nr 1 i pismo przewodnie to ta sama osoba.