lista przeprowadzonych szkoleń

 

W cyklu szkoleniowym 2020-2021 zrealizowane zostały szkolenia:

22 lipca 2021 – Przemysław Rybarczyk
Strategie negocjacyjne w sprzedaży ubezpieczeń
14 lipca 2021 – prof. dr hab. Marcin Orlicki
Niezrozumiałość, wieloznaczność, sprzeczność z prawem i inne grzechy dokumentów ubezpieczeniowych – sankcje i konsekwencje
24 czerwca 2021 – prof. dr hab. Katarzyna Malinowska
Wina czy ryzyko’ – tendencje w odpowiedzialności przedsiębiorców i ich potrzeb ubezpieczeniowych
16 czerwca 2021 – prof. Jan Byrski
Prawo nowych technologii w działalności brokerskiej
9 czerwca 2021 – prof. dr hab. Marcin Orlicki
Najnowsze orzecznictwo sądowe dotyczące obowiązkowego ubezpieczenia OC posiadaczy pojazdów mechanicznych. Ubezpieczenie OC posiadaczy pojazdów mechanicznych w odniesieniu do pojazdów będących przedmiotem leasingu
1 czerwca 2021 – Adrianna Winnicka – Siergiejuk
Broker ubezpieczeniowy jako wolny zawód – problematyka prowadzenia spółki partnerskiej
19 maja 2021 – Ludmiła Opałko, Kierownik Działu Sprzedaży Ubezpieczeń Turystycznych i NNW w Allianz Partners
Ubezpieczenia Turystyczne i kosztów rezygnacji z wyjazdu w dobie pandemii
12 maja 2021 – dr hab. Marcin Kawiński, prof. SGH
Kwestia zaburzeń psychicznych w ubezpieczeniach
28 kwietnia 2021 – dr hab. prof. SGH Adam Śliwiński
Innowacje w ubezpieczeniach
21 kwietnia 2021 – Terasa Grabowska
RODO od podstaw w działalności brokerskiej. Dokumentacja przetwarzania danych osobowych zgodnie z RODO – wzory i wskazówki. Audyt RODO – jak się przygotować
14 kwietnia 2021 – dr Jarosław Kola
Nowe prawo zamówień publicznych, sprofilowane pod kątem rynku ubezpieczeniowego
31 marca 2021 – prof. dr hab. Katarzyna Malinowska
Likwidacja szkód okiem praktyków
24 marca 2021 – prof. Magdalena Habdas
Analiza wymagań i potrzeb w zakresie odpowiedzialności cywilnej poszczególnych grup zawodowych- niebezpieczeństwa i pułapki prawne oraz postulaty wprowadzenia nowych produktów Ubezpieczeniowych
17 marca 2021 – prof. dr hab. Marcin Orlicki
Zakres kreatywności brokera przy kształtowaniu treści umowy ubezpieczenia majątkowego – krytyczna analiza wybranych klauzul brokerskich
10 marca 2021 – Anna Dąbrowska (Biuro Rzecznika Finansowego)
Zawieranie umów ubezpieczenia na odległość – zagadnienia prawne i praktyczne (moment zawarcia umowy, prawo odstąpienia, analiza potrzeb klienta, forma zawarcia umowy, doręczenie OWU) –
Przyczynienie się poszkodowanego do powstania lub zwiększenia rozmiarów szkody
25 lutego 2021 – dr Michał Ziemiak, Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
Jeszcze dystrybucja czy już nie? Kilka uwag o wyłączeniach stosowania ustawy o dystrybucji ubezpieczeń. Odpowiedzialność cywilna adwokatów, radców prawnych, doradców podatkowych, komorników i notariuszy i jej ubezpieczenie – uwagi na tle orzecznictwa sądowego
10 lutego 2021 – Dawid Rogoziński, Uniwersytet Gdański
Nieuczciwe praktyki rynkowe na rynku ubezpieczeniowym. Nie tylko o tym, jak chronić klienta, ale także – jak czasami siebie dobrze chronić przed klientem…
27 stycznia 2021 – prof. dr hab. Dorota Maśniak, Uniwersytet Gdański
Jak ubezpieczać ryzyka środowiskowe – czy to mienie czy odpowiedzialność?
19 stycznia 2021 – prof. dr hab. Jan Byrski
Przetwarzanie danych osobowych i tajemnic zawodowych w działalności brokerskiej
13 stycznia 2021 – Jakub Borowski, radca prawny (Biuro Rzecznika Finansowego)
Odpowiedzialność z umowy ubezpieczenia OC posiadaczy pojazdów mechanicznych w zakresie szkód powstałych w związku z „ruchem pojazdów”.
Nieuczciwe praktyki rynkowe ubezpieczycieli w ubezpieczeniu autocasco
16 grudnia 2020 – prof. dr. hab. Bartosz Kucharski
Prawo brokera do kurtażu. Odpowiedzialnością dystrybutora za niedostosowanie produktu ubezpieczeniowego do potrzeb klienta (tytuł roboczy)–
2 grudnia 2020 – dr hab. Mariusz Fras
Odpowiedzialność ubezpieczyciela za szkody pośrednie
26 listopada 2020 – prof. dr hab. Marcin Orlicki
Zakres działań brokera ubezpieczeniowego w ubezpieczeniach grupowych (działania na rzecz ubezpieczającego, wspomaganie ubezpieczającego w relacjach z ubezpieczonym, działania na rzecz ubezpieczonych)
18 listopada 2020 – dr hab. Małgorzata Serwach
Odpowiedzialność za szkodę wyrządzoną przez podwykonawców oraz wobec podwykonawców
5 listopada 2020 – prof. dr hab. Marcin Orlicki
Zakres ochrony ubezpieczeniowej w ubezpieczeniach BI zgodnie z OWU wiodących ubezpieczycieli i w oparciu o doświadczenia szkodowe z ostatnich miesięcy
27 października 2020 – prof. dr hab. Katarzyna Malinowska
OC za produkt i jego ubezpieczenie
23 października 2020 – prof. dr hab. Małgorzata Serwach
Znowelizowane prawo medyczne, odpowiedzialność podmiotów leczniczych, POZ, personelu medycznego oraz samych zakażonych w dobie COVID 19 – tendencje i kierunki zmian
20 października 2020 – dr hab. Jan Byrski
Wymagania prawne związane ze stosowaniem Komunikatu UKNF z 23 stycznia 2020 r. dotyczącego przetwarzania przez podmioty nadzorowane informacji w chmurze obliczeniowej
8 października 2020 – Tomasz Afeltowicz-Schultz
Instalacje mgły wodnej w aspekcie prawidłowej oceny techniczno-ubezpieczeniowej
29 września 2020 – prof. dr hab. Katarzyna Malinowska
Klauzule brokerskie: znaczenie, sposoby interpretacji i zasady konstruowania

 

 

W cyklu szkoleniowym 2019-2020 zrealizowane zostały szkolenia:

18 czerwca 2020 – prof. Katarzyna Malinowska
„Sorry, taki mamy klimat” – czyli rzecz o ubezpieczeniu ryzyk klimatycznych i środowiskowych
29 lipca 2020 – prof. Marcin Orlicki
Ubezpieczenia obowiązkowe – szczególne zasady dystrybucji, zawierania, określania treści umowy i wykonywania umów
15 lipca 2020 – prof. Marcin Orlicki
Ubezpieczenia na cudzy rachunek i ubezpieczenia grupowe w kodeksie cywilnym, ustawie o dystrybucji ubezpieczeń i ustawie o działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej
1 lipca 2020 – prof. Małgorzata Serwach
Ubezpieczenia medyczne oraz OC w dobie COVID 19
4 czerwca 2020 – dr. hab. Mariusz Fras
Informacja w prawie ubezpieczeń gospodarczych – problemy i wyzwania
28 maja 2020 – prof. Marcin Orlicki
Składka- obniżenie, podwyższenie, anulowanie, prolongata, zawieszenie/td>
20 maja 2020 – dr hab. Małgorzata Serwach
Ubezpieczenia OC samorządów w świetle praktyki oraz orzecznictwa sądowego – z uwzględnieniem aktualnej sytuacji gospodarczej
15 maja 2020 – dr hab. Katarzyna Malinowska
Ubezpieczenia w transporcie lądowym czyli Orient Expressem po ryzykach drogowych i kolejowych
6 maja 2020 – prof. Jakub Pokrzywniak
Gwarancja ubezpieczeniowa a sytuacje nadzwyczajne
24 kwietnia 2020 – prof. Marcin Orlicki
Wiele twarzy odpowiedzialności cywilnej i ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej – spojrzenie z użytecznej dla brokera perspektywy prawnej (ubezpieczenia OC: obowiązkowe/dobrowolne, biznesowe/w życiu prywatnym, w zakresie podstawowym/nadwyżkowym)
15 kwietnia 2020 – dr hab.Katarzyna Malinowska
Tematyka ubezpieczeń od przerw w w działalności biznesowej, z uwzględnieniem zagadnień związanych z pandemią koronawirusa
2 kwietnia 2020 – prof. Adam Śliwiński
Ryzyko cyfrowe i nanotechnologiczne wyzwaniem sektora ubezpieczeń. Ryzyko ubezpieczeniowe – perspektywy rozwoju.
27 marca 2020 – prof. Marcin Orlicki
Interpretacja OWU w kontekście skorowidza OWU, ustandaryzowanego dokumentu o produkcie (IPID) i dokumentu ubezpieczenia (polisy)
18 marca 2020 – prof. Marcin Orlicki
Działania brokera ubezpieczeniowego w ramach procesu zarządzania produktem ubezpieczeniowym
5 marca 2020 – prawnik i nauczyciel akademicki w Katedrze Prawa Cywilnego WPiA Uniwersytetu Gdańskiego Dawid Rogoziński
Jak zaistnieć na rynku finansowym? Obszary działania brokera – aspekty prawne.
26 lutego 2020 – dr hab. Małgorzata Serwach
Odpowiedzialność podmiotów leczniczych oraz lekarzy – najnowsze zmiany w zakresie prawa medycznego, tendencjce w orzecznictwie oraz kierunki zmian
6 lutego 2020 – prof. Dorota Maśniak
Broker na rynku finansowym, czyli o powiązaniach pomiędzy rynkiem ubezpieczeniowym, bankowym i kapitałowym okiem prawnika
23 stycznia 2020 – prof. Marcin Orlicki
Zasady zawierania umów w prawie cywilnym w odniesieniu do umowy ubezpieczenia oraz umowy zlecenia brokerskiego.
9 stycznia 2020 – Przedstawiciele Rzecznika Finansowego
Cezary Orłowski – Zapobieganie praniu pieniędzy – ustawa AML.
Anna Dąbrowska – OC członków zarządu
17 grudnia 2019 – prof. UEK dr hab. Monika Szaraniec
Nowe technologie w działalności brokera
4 grudnia 2019 – dr hab. Mariusz Fras
Ocena potrzeb klienta a odpowiedzialność odszkodowawcza brokera – doktryna i orzecznictwo
27 listopada 2019 – Teresa Grabowska – prezes TG Doradztwo i Zarządzanie, Jan Anisimowicz, Director Audit, Risk & Compliance C&F
Cyberryzyko w natarciu! Czy wiesz jak chronić dane osobowe, jak prawidłowo zabezpieczyć proces ich przetwarzania w firmie i jak reagować na atak hakerski”
22 listopada 2019 – dr hab. Michał P. Ziemiak
Odpowiedzialność cywilna podmiotów prowadzących przedsiębiorstwo wprawiane w ruch za pomocą sił przyrody (art. 435 k.c.) w praktyce i w orzecznictwie sądowym
8 listopada 2019 – dr hab. Katarzyna Malinowska i Anna Tarasiuk
IDD – czyli Matrix reaktywacja – 2 lata po uchwaleniu ustawy, pytania i odpowiedzi, wątpliwości i wdrożenia – okiem praktyków
30 października 2019 – Przedstawiciele Rzecznika Finansowego
Mateusz Kościelniak – Obowiązki informacyjne agentów i brokerów w świetle ustawy o dystrybucji ubezpieczeń
Anna Dąbrowska – Rozpatrywanie reklamacji przez dystrybutorów ubezpieczeń
16 października 2019 – dr Bartosz Kucharski
Wyłączenia odpowiedzialności ubezpieczyciela w ubezpieczeniach mienia
10 października 2019 – radca prawny Bartosz Wojno, LTLegal
Lepiej zapobiegać niż leczyć” – działalność brokerska w starciu z nadzorem
26 września 2019 – Dr hab. Marcin Kawiński, prof. SGH
Optymalizacja poziomu ochrony w ubezpieczeniach na życie. Wpływ procesów demograficznych na ubezpieczenia.

 

 

W cyklu szkoleniowym 2018-2019 zrealizowane zostały szkolenia:

8 maja 2019 – dr Monika Szaraniec
Nowa konstrukcja i zasady sprawowania nadzoru nad działalnością brokerską
29 kwietnia – dr hab. Katarzyna Malinowska
Ubezpieczenia cyber ryzyk
15 kwietnia 2019 – Teresa Grabowska – prezes TG Doradztwo i Zarządzanie, Bogusława Pilc – radca prawny, były dyrektor Departamentu Inspekcji w Urzędzie Nadzoru, Inspektor Ochrony Danych w Ministerstwie
Rodo w praktyce. Działania firm brokerskich – prawa i obowiązki, postępowanie w przypadku naruszeń, odpowiedzialność
3 kwietnia 2019 – radca prawny Beata Mrozowska
Ubezpieczenia na życie, o których mowa w grupie 3 działu I załącznika do stawy o działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej, w tym warunki umowy ubezpieczenia, wysokość składek, tytułu i wysokość pobieranych opłata oraz świadczenia gwarantowane i niegwarantowane
20 marca 2019 – dr Bartosz Kucharski
Zakres odszkodowania ubezpieczeniowego w ubezpieczeniu mienia
6 marca 2019 – przedstawiciele Rzecznika Finansowego
”Dochodzenie roszczeń z tytułu szkód osobowych”. – Anna Dąbrowska„Szkoda rzeczywista przy odpowiedzialności ubezpieczyciela z OC p.pm. – dopuszczalność dochodzenia roszczeń w oparciu o hipotetyczne koszty naprawy, określone w opinii biegłego, gdy pojazd został naprawiony.”„Dopuszczalność powstrzymania się z likwidacją szkody z umowy obowiązkowego ubezpieczenia OC posiadaczy pojazdów mechanicznych w związku z toczącym się postępowaniem w sprawie o wykroczenie” – Paweł Wawszczak
26 lutego 2019 – dr hab. Małgorzata Serwach
Odpowiedzialność cywilna w teorii, praktyce oraz w orzecznictwie sądowym.
6 lutego 2019 – dr Michał Ziemiak
Postanowienia niedozwolone (klauzule abuzywne) w umowach ubezpieczenia – ochrona konsumentów z perspektywy brokerów ubezpieczeniowych.
23 stycznia 2019 – dr hab. Mariusz Fras
Reklamacje w działalności dystrybutorów ubezpieczeń.
9 stycznia 2019 – dr Marcin Kawiński
Tworzenie i zarządzanie produktem ubezpieczeniowym – perpspektywa twórcy i dystrybutora.
6 grudnia 2018 – dr Jakub Nawracała
Podstawowe przepisy regulujące dystrybucję ubezpieczeń, a także z zakresu prawa ochrony konsumentów, ochrony danych osobowych, zapobiegania praniu pieniędzy, prawa podatkowego oraz zabezpieczenia społecznego i prawa pracy.
22 listopada 2018 – dr hab. Marcin Orlicki
Interpretacja przepisów o umowie ubezpieczenia w kontekście ustawy o dystrybucji ubezpieczeń.
6 listopada 2018 – radca prawny Marek Prętki
Formy komunikacji w procesie dystrybucji i obsługi ubezpieczeń
25 października 2018 – dr hab. Dorota Maśniak, prof. Uniwersytetu Gdańskiego
Odpowiedzialność brokera z tytułu niedochowania obowiązków – stan po wejściu w życie ustawy o dystrybucji ubezpieczeń, rozporządzeń unijnych i środków EIOPA
10 października 2018 – dr hab. Katarzyna Malinowska
Współpraca brokera z ubezpieczycielem i klientem. Nowe rozdanie.

 

 

W cyklu szkoleniowym 2017-2018 zrealizowane zostały szkolenia:

23 maja 2018 – Łukasz Onysyk, AURACO
RODO w pigułce
25 kwietnia 2018 – Prof. UAM dr hab. Marcin Orlicki
Ogólne warunki ubezpieczeń majątkowych – interpretacja i modyfikacja
12 kwietnia 2018 – Piotr Budzianowski, Tomasz Młynarski – Biuro Rzecznika Ubezpieczonych
Likwidacja szkód komunikacyjnych w ocenie przedstawicieli Biura Rzecznika Finansowego
28 marca 2018 – dr hab. Jakub Pokrzywniak
Odpowiedzialność za szkody na osobie w ubezpieczeniach
14 marca 2018 – Beata Mrozowska-Bartkiewicz
Ustawa o dystrybucji ubezpieczeń – kluczowe zagadnienia dla brokerów ubezpieczeniowych
27 lutego 2018 – Tomasz Rzepa, Przemysław Borowiec – KPMG
Najważniejsze zmiany w podatkach w 2018 roku
14 lutego 2018 – Anna Dąbrowska, Tomasz Młynarczyk – Biuro Rzecznika Ubezpieczonych
Zasady odpowiedzialności odszkodowawczej przedsiębiorców
18 stycznia 2018 – dr Katarzyna Malinowska
Działalność brokerska po wejściu w życie przepisów o dystrybucji ubezpieczeń
6 grudnia 2017 – dr hab. Mariusz Fras – Uniwersytet Śląski
Odpowiedzialność brokera w świetle projektu ustawy o dystrybucji. Dystrybucja ubezpieczeń grupowych, omówienie nowych regulacji i problemów
29 listopada 2017 – przedstawiciele firmy PwC
Biznesowe aspekty regulacji IDD
7 listopada 2017 – dr hab Dorota Maśniak, prof. UG
Obowiązki informacyjne brokera. Procedura zawierania umowy ubezpieczenia według ustawy o dystrybucji ubezpieczeń i innych przepisów i rekomendacji –
17 października 2017 – dr hab. prof. SGH Adam Śliwiński
Ryzyko ubezpieczeniowe – perspektywy w kontekście działalności brokerskiej