Lista tematów szkoleń w cyklu 2020-2021

 

Zamknęliśmy ankietę dotyczącą wyboru tematów zajęć do cyklu szkoleniowego 2020-2021. W ankiecie wzięło udział ok. 100 brokerów – poniżej publikujemy listę 35 tematów, na które najczęściej oddawano głosy. Lista prezentowana jest w kolejności alfabetycznej (bez uwzględnienia liczby oddanych głosów).

W zakładce „zbliżające sie szkolenia” (kliknij tu aby wyświetlić jej zawartość) znajduje się lista najbliższych szkoleń. Terminarz szkoleń będziemy systematycznie uzupełniać.

 

Tematy szkoleń wyłonionych przez uczestników ankiety

 

 1. Analiza potrzeb klienta (APK) w praktyce Rzecznika Finansowego – studium przypadku – Cezary Orłowski (Biuro Rzecznika Finansowego), aplikant radcowski, Uniwersytet w Białymstoku
 2. Broker ubezpieczeniowy jako wolny zawód – problematyka prowadzenia spółki partnerskiej – Adrianna Winnicka-Siergiejuk, radca prawny
 3. Czyli nie tylko o tym, jak chronić klienta, ale także – jak czasami siebie dobrze chronić przed klientem… – Dawid Rogoziński, Uniwersytet Gdański
 4. Dokumentacja przetwarzania danych osobowych zgodnie z RODO – wzory i wskazówki praktyczne – Teresa Grabowska
 5. Drony: ryzyko i ubezpieczenie– prof. dr hab. Katarzyna Malinowska, Akademia Leona Koźmińskiego
 6. Innowacje w ubezpieczeniach – dr hab. prof. SGH Adam Śliwiński
 7. Jak ubezpieczać ryzyka środowiskowe –  czy to mienie czy odpowiedzialność? – prof. dr hab. Dorota Maśniak, Uniwersytet Gdański
 8. Jeszcze dystrybucja czy już nie? Kilka uwag o wyłączeniach stosowania ustawy o dystrybucji ubezpieczeń – dr Michał Ziemniak, Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 9. Klauzule brokerskie: znaczenie, sposoby interpretacji i zasady konstruowania– prof. dr hab. Katarzyna Malinowska, Akademia Leona Koźmińskiego
 10. Najnowsze orzecznictwo sądowe dotyczące obowiązkowego ubezpieczenia OC posiadaczy pojazdów mechanicznych – prof. dr Marcin Orlicki, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 11. Nieuczciwa konkurencja na rynku ubezpieczeniowym – ażeby broker brokerowi wilkiem nie był… – Dawid Rogoziński, Uniwersytet Gdański
 12. Nieuczciwe praktyki rynkowe na rynku ubezpieczeniowym. – Dawid Rogoziński, Uniwersytet Gdański
 13. Nieuczciwe praktyki rynkowe ubezpieczycieli w ubezpieczeniu autocasco – Jakub Borowski, radca prawny (Biuro Rzecznika Finansowego)
 14. Nowe prawo zamówień publicznych, sprofilowane pod kątem rynku ubezpieczeniowego – dr Jarosław Kola
 15. Nowe wyzwania przed ubezpieczeniami komunikacyjnymi – pojazdy autonomiczne , hulajnogi elektryczne ,  nowe pojęcie ruchu pojazdu- – prof. dr hab. Dorota Maśniak, Uniwersytet Gdański
 16. O współpracy między brokerem a prawnikiem, czyli jak znaleźć wspólny język w ochronie interesów Klienta – Dawid Rogoziński, Uniwersytet Gdański
 17. OC za produkt i jego ubezpieczenie – prof. dr hab. Katarzyna Malinowska, Akademia Leona Koźmińskiego
 18. Odpowiedzialność cywilna adwokatów, radców prawnych, doradców podatkowych, komorników i notariuszy i jej ubezpieczenie – uwagi na tle orzecznictwa sądowego – dr Michał Ziemniak, Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 19. Odpowiedzialność cywilna szkół oraz innych placówek oświatowo – wychowawczych – ujęcie klasyczne oraz w dobie Covid 19 i nowych obowiązków związanych z pandemią koronawirusa – prof. dr hab. Małgorzata Serwach, Uniwersytet Łódzki
 20. Odpowiedzialność dystrybutora ubezpieczeń za niedostosowanie produktu ubezpieczeniowego do wymagań i potrzeb klienta– adwokat, Bartosz Kucharski, Kancelaria Adwokacka
 21. Odpowiedzialność dystrybutorów– prof. dr hab. Katarzyna Malinowska, Akademia Leona Koźmińskiego
 22. Odpowiedzialność ubezpieczyciela za szkody pośrednie – dr hab. Mariusz Fras, Uniwersytet Śląski
 23. Odpowiedzialność z umowy ubezpieczenia OC posiadaczy pojazdów mechanicznych w zakresie szkód powstałych w związku z „ruchem pojazdów” – Jakub Borowski, radca prawny (Biuro Rzecznika Finansowego)
 24. Odpowiedzialność za szkodę wyrządzoną przez podwykonawców oraz wobec podwykonawców – prof. dr hab. Małgorzata Serwach, Uniwersytet Łódzki
 25. Prawo brokera do kurtażu – adwokat, Bartosz Kucharski, Kancelaria Adwokacka
 26. Problematyka roszczeń o naprawienie szkody w postaci kosztów najmu pojazdu zastępczego w ramach ubezpieczenia OC posiadaczy pojazdów mechanicznych – Adrianna Winnicka-Siergiejuk, radca prawny
 27. Proces inwestycyjny – sytuacja oraz odpowiedzialność inwestora, generalnego wykonawcy, projektanta oraz innych uczestników procesu budowlanego – prof. dr hab. Małgorzata Serwach, Uniwersytet Łódzki
 28. Przyczynienie się poszkodowanego do powstania lub zwiększenia rozmiarów szkody – Anna Dąbrowska (Biuro Rzecznika Finansowego)
 29. RODO od podstaw w działalności brokerskiej – Teresa Grabowska
 30. Ubezpieczenia grupowe– prof. dr hab. Katarzyna Malinowska, Akademia Leona Koźmińskiego
 31. Ubezpieczenie OC posiadaczy pojazdów mechanicznych w odniesieniu do pojazdów będących przedmiotem leasingu – prof. dr hab. Marcin Orlicki, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 32. Zakres działań brokera ubezpieczeniowego w ubezpieczeniach grupowych (działania na rzecz ubezpieczającego, wspomaganie ubezpieczającego w relacjach z ubezpieczonym, działania na rzecz ubezpieczonych) – prof. dr hab. Marcin Orlicki, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 33. Zakres ochrony ubezpieczeniowej w ubezpieczeniach BI zgodnie z OWU wiodących ubezpieczycieli i w oparciu o doświadczenia szkodowe z ostatnich miesięcy – prof. dr hab. Marcin Orlicki, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 34. Zawieranie umów ubezpieczenia na odległość – zagadnienia prawne i praktyczne (moment zawarcia umowy, prawo odstąpienia, analiza potrzeb klienta, forma zawarcia umowy, doręczenie OWU) – Anna Dąbrowska (Biuro Rzecznika Finansowego)
 35. Zmieniające się otoczenie ekonomiczne i prawne (w związku z pandemią COVID-19) a identyfikowanie potrzeb i wymagań klienta – prof. dr hab. Marcin Orlicki, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu