Nasz system szkoleniowy

 

Jedno konto na zawsze + komplet informacji + wygoda

 

Witamy na naszym systemie szkoleniowym!

Aby uzyskać dostęp do oferowanych przez nas szkoleń, wystarczy zarejestrować się jednorazowo platformie, podając wszelkie dane niezbędne do wystawiania zaświadczeń ukończenia szkoleń, a także do wystawiania faktur. Od tej pory będzie można logować się i wyświetlać listę szkoleń, które są udostępnione do rejestracji oraz tych, na które zarejestrowaliśmy się i możemy rozpocząć udział w nich. Zapisanie się na konkretne szkolenie sprowadza się do jednego kliknięcia. System pozwala nam również na przeglądanie historii szkoleń, które odbyliśmy, a także na pobieranie zaświadczeń ich ukończenia.

 

Dostęp do platformy możliwy jest po wybraniu zakładki „Szkolenia” na portalu polbrokers.pl

Mamy tu możliwość przejścia do panelu logowania (panel ten wyświetla się również zawsze, gdy jako niezalogowani próbujemy wywołać którąkolwiek ze stron z zakładki „Moje szkolenia”). Jeśli nie posiadamy jeszcze konta na platformie, możemy wywołać formularz rejestracyjny z głównego menu.

 

Rejestrujemy się na platformie szkoleniowej (tylko raz!)

 

Wypełniając formularz rejestracyjny, należy zwrócić uwagę na to, by podać dane zgodne z rzeczywistością. Nasza data urodzenia oraz nazwisko będzie umieszczane na zaświadczeniach wystawianych po zakończeniu danego szkolenia. Należy zwrócić uwagę na to, czy zaznaczamy, zgodnie z prawdą, pole „jestem członkiem stowarzyszenia”. Przy aktywacji kont weryfikujemy tę deklarację, ale jej podanie ułatwi nam pracę. Przypominamy, że członkowie stowarzyszenia, którzy mają opłaconą składkę, otrzymują dostęp do szkoleń w obniżonych cenach.

Równie ważną rzeczą jest użycie odpowiedniego adresu mailowego. Jeżeli w przeszłości korzystaliśmy ze szkoleń dostępnych na starej wersji platformy, to warto podczas omawianej rejestracji podać ten sam adres mailowy, który używaliśmy w przeszłości. Dzięki temu w historii szkoleń wyświetlanej w naszym profilu pojawią się również szkolenia ze starej platformy, co więcej, będziemy mogli pobierać zaświadczenia w ich ramach wystawione.

Jeżeli system nie znajdzie w swojej bazie archiwalnej podanego przez nas adresu mailowego, nastąpi natychmiastowa aktywacja konta i będziemy mogli od razu zalogować się do platformy, o czym poinformuje nas widoczny na filmie komunikat . Jeśli jednak system odnotuje, że adres mailowy był wykorzystywany w przeszłości podczas rejestracji na szkolenia, uruchomiona zostanie dodatkowa procedura, zapewniająca bezpieczeństwo danych:  na adres mailowy podany podczas rejestracji wysłany zostanie link aktywacyjny, który należy kliknąć, by aktywować konto. W ten sposób będziemy mieli pewność, że osoba uzyskująca dostęp do wystawionych w przeszłości zaświadczeń, jest faktycznie ich właścicielem. W przypadku trudności z odnalezieniem w skrzynce odbiorczej wspomnianego maila, należy upewnić się, czy nie wpadł on do skrzynki z niechcianą pocztą, czyli inaczej ze spamem.

 

Rejestracja na poszczególne szkolenia

 

Po zalogowaniu do platformy, na ekranie pojawi się informacja o najbliższym szkoleniu online, które odbędzie się w tym systemie. Od razu możemy zacząć rejestrację na to szkolenie, klikając widoczny na ekranie link. Uzyskamy w ten sposób informację o cenie szkolenia z uwzględnieniem tego, czy jesteśmy członkiem Stowarzyszenia. Lista wszystkich szkoleń, na które możemy się zarejestrować, lub tych, na które już się zarejestrowaliśmy i możemy z nich korzystać, znajduje się w zakładce „Dostępne szkolenia” (przez tę zakładkę dostajemy się również do szkoleń, na które wcześniej rejestrowaliśmy się). Po kliknięciu linka„zarejestruj się” otrzymamy potwierdzenie rejestracji. W uzupełnieniu rejestracji należy wykonać płatność (o ile szkolenie nie jest darmowe) i oczekiwać na aktywację dostępu do szkolenia. Płatności realizowane są za pomocą tradycyjnych przelewów, i wymagane jest podanie w temacie przelewu nazwiska szkolonej osoby i daty szkolenia. W niedługim czasie przewidujemy uruchomienie płatności elektronicznych w systemie PAYU – możliwe będzie dokonywanie płatności kartą debetową i kredytową, blikiem, a także wykonywanie tradycyjnych przelewów.  Płatności elektroniczne umożliwią natychmiastową aktywację dostępu do szkolenia. W okresie przejściowym musimy oczekiwać na aktywację konta przez operatora.

Na platformie na liście dostępnych szkoleń wyświetlane będą również szkolenia, udostępniane w ramach subplatform, np. w ramach platformy ABC dystrybutora ubezpieczeń

Po otrzymaniu wpłaty, operator aktywuje dostęp do szkolenia, o czym zostaniemy powiadomieni w komunikacie wysyłanym mailowo na adres przypisany do naszego konta. Na liście dostępnych szkoleń status opłaconego szkolenia zmieni się na „Konto aktywne”.

W przypadku szkoleń takich jak te z cyklu ABC dystrybutora ubezpieczeń, będziemy mogli od razu przejść do wykładu, a także rozwiązać test, po którego zaliczeniu uzyskamy stosowne zaświadczenie.

Jeżeli rejestrowaliśmy się na szkolenie prowadzone „na żywo”, to wejście na stronę zawierającą okno wideo będzie możliwe dopiero w dniu, w którym odbywać się będą zajęcia. Wcześniej uzyskamy tylko informację, że konto jest aktywne.

 

Moje postępy

 

Zakładka „Historia moich szkoleń” pozwoli na zapoznanie się z listą szkoleń, w których uczestniczyliśmy w bieżącym roku i w latach poprzednich, przy czym sumowane są godziny szkoleń, które zakończyliśmy rozwiązaniem testu i uzyskaliśmy pozytywny wynik w tym sprawdzianie. Wspomniana suma godzin wyświetlana jest pod tabelką dotyczącą danego okresu.

Zestawienia zawierają linki, za pomocą których możliwe jest wyświetlenie certyfikatu za dane szkolenie, lub jego pobranie.