O XXIII Kongresie Brokerów

 

Koleżanki i Koledzy,

Rozpoczęliśmy przygotowania do XXIII Kongresu Brokerów. Spotkaliśmy się się z naszymi Partnerami w celu przeanalizowania propozycji programowych i organizacyjnych kolejnego dorocznego spotkania brokerów z firmami i instytucjami związanymi z rynkiem ubezpieczeń. Na XXIII Kongres proponujemy temat przewodni: „Najlepsze są dobre praktyki”.
Stowarzyszenie Polskich Brokerów Ubezpieczeniowych i Reasekuracyjnych jest podmiotem, który wniósł istotny wkład w ostateczną formę Ustawy o Dystrybucji Ubezpieczeń. Nasze doświadczenie, na które składa się również organizacja debat i spotkań o charakterze edukacyjnym, związanych z nowymi uregulowaniami, pozwala nam na szerokie spojrzenie na tę tematykę i na wypracowanie pewnych wskazówek i rozwiązań, pozwalających na łatwiejsze uporanie się z problemami wynikającymi z Ustawy. Tworzymy na ich podstawie bazę do Kodeksu Dobrych Praktyk, i założenia do umów o współpracy z TU, zarówno bilateralnych, jak i generalnych.
Nie pierwszy raz podkreślamy, że organizowane przez nas coroczne spotkanie jest Kongresem całego rynku ubezpieczeniowego, a o ostatecznej formie Kongresu współdecydują nasi Partnerzy. Dzieląc się wszelkimi uwagami, wnioskami i pomysłami, wspólnie tworzymy zarys programu Kongresu, dbając przy tym o wysoki poziom merytoryczny spotkań w części oficjalnej Kongresu. Staramy się jednocześnie o zapewnienie miłej, swobodnej atmosfery, ułatwiającej zwieranie nowych znajomości biznesowych. Nieoficjalna, rozrywkowa część imprezy z pewnością pozwoli na zbudowanie takiej atmosfery, o czym przekonaliśmy się wszyscy podczas poprzednich spotkań.

Podsumowując – zapraszamy na XXIII Kongres Brokerów, o którego merytoryczny i rozrywkowy charakter zadbamy korzystając z ze zdobytej przez ponad dwie dekady praktyki i doświadczenia. Przypominamy: najlepsze praktyki to dobre praktyki.

Rejestracja na XXIII Kongres Brokerów rozpocznie się 7 stycznia 2020 o godzinie 10.00. Formularze rejestracyjne dostępne będą na stronie kongresbrokerow.pl
Ze względu na ograniczoną liczbę miejsc, zachęcamy do rejestracji w możliwie krótkim terminie.

Do zobaczenia!
Marcin Kapiński
Dyrektor Generalny