Ochrona sygnalistów – możliwość retransmisji szkolenia

 

W dniu 16.03.br odbyło się w Stowarzyszeniu szkolenie pt. „Ochrona sygnalistów – nowe obowiązki pracodawców”, temat bardzo istotny dla brokerów ubezpieczeniowych.

Z uwagi na fakt, że dystrybutorzy ubezpieczeń są objęci ustawą AML ( zapobieganie prania pieniędzy i finansowania terroryzmu) i należą do grupy podmiotów szczególnych mają obowiązek wdrożenie skutecznego systemu whistleblowing nie zależnie od ilości zatrudnianych osób.

Termin wdrożenia omawianych przepisów w firmie brokerskiej jest uzależniony od wejścia w życie polskiej ustawy implementującej dyrektywę UE o ochronie sygnalistów, której przepisy obowiązują do 17.12.2021r

MRiPS deklaruje, że do końca I kwartału br. ustawa zostanie opublikowana. Z uwagi na znaczące opóźnienia w procesie legislacji – powinna być gotowa 17.12.2021r – na pewno będzie krótkie vacatio legis, 1prawdopodobnie 14 dni. To oznacza, że jeżeli zostanie dotrzymany termin opublikowanie ustawy – 31.03.22r, zacznie obowiązywać od 15.04.2022r.

Założenia te mogą ulec jednak przesunięciu w czasie.

Warto jednak  zwrócić uwagę, że wstrzymywanie się z podejmowaniem konkretnych działań, czekając na polskie przepisy, nie jest dobrym pomysłem, ponieważ proces tworzenia i wdrożenia wewnętrznych procedur, a także poszukiwanie usług wspierających  np systemów służących jako kanał komunikacji z sygnalistami gwarantujący ochronę poufności tożsamości zgłaszającego,  jest czasochłonny i uciążliwy.

Z kolei sankcje za brak terminowego i prawidłowego wdrożenia przepisów są bardziej dotkliwe niż w RODO.

W tej sytuacji Stowarzyszenie proponuje tym, którzy nie uczestniczyli w szkoleniu, możliwość retransmisji w ustalonym terminie. Cena dla członków to 100 zł, dla osób spoza Stowarzyszenia 150 zł.