Odbył się webinar współorganizowany przez PFR Portal PPK

 

Eksperci PFR Portal PPK udzielili odpowiedzi na wszelkie pytania, m.in. na zadawane często przez brokerów pytanie o wpływ zmienionego prawa o zamówieniach publicznych na wdrażanie PPK w firmach, w których proces zamówień publicznych jest obligatoryjny.

Transmisję na żywo spotkania z przedstawicielami PFR Portal PPK oglądało ponad 100 osób. Duże zainteresowanie tematyką PPK z pewnością przyczyni się do kolejnych wspólnych przedsięwzięć o charakterze edukacyjno-doradczym.