Odbyło się spotkanie Organizatorów Kongresu

 

5 sierpnia b.r. odbyło się w Warszawie spotkanie Organizatorów Kongresu Brokerów. Na spotkaniu zebrano propozycje partnerów dotyczące ich aktywności w trakcie Kongresu, a także podjęto decyzję, że udział w Kongresie wezmą wyłącznie osoby legitymujące się tzw. paszportem covidowym, czyli należące do grupy osób zaszczepionych, lub ozdrowieńców (osoby które miały pozytywny test na COVID nie starszy niż 6 miesięcy licząc od daty rozpoczęcia Kongresu). Dopuszczone do udziału w imprezie będą również osoby, które posiadaj ujemny wynik testu RT-PCR (molekularnego) nie starszego niż 72h od daty/godziny rozpoczęcia Kongresu lub ujemny wynik testu antygenowego nie starszego niż 48h od daty/godziny rozpoczęcia Kongresu.

Stowarzyszenie Brokerów opublikuje wkrótce na swoich stronach internetowych informację o tym, jak będzie przebiegać rejestracja kongresowa w hotelu, a także jaką informację należy przekazać do Stowarzyszenia przed imprezą. Procedura rejestracji hotelowej, w związku z weryfikacją paszportów, będzie wyglądała inaczej niż dotąd.

Ze względu na to, że termin Kongresu jest bardzo bliski, apelujemy do naszych partnerów o możliwie szybkie opracowanie i przekazanie nam wszelkich informacji związanych z planowaną ich aktywnością podczas imprezy, co pozwoli nam na sporządzenie szczegółowej agendy spotkania i oszacowanie skali przygotowań, które będziemy musieli przedsięwziąć.