Odbyło się Zwyczajne Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia

 

25 czerwca w Warszawie odbyło się Zwyczajne Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia Polskich Brokerów Ubezpieczeniowych i Reasekuracyjnych.
W trakcie obrad  rozpatrzono i zatwierdzono sprawozdania Zarządu i Komisji Rewizyjnej z działalności w 2018 roku, udzielono też absolutorium członkom organu zarządzającego oraz rozpatrzono i zatwierdzono sprawozdanie finansowe za 2018 rok. Podczas Zgromadzenia ustalono również, że kwota składki członkowskiej pozostanie niezmieniona. Ponadto ZWZC nie przyjęło rezygnacji Jacka Kliszcza (Prezes PWS Konstanta) z funkcji przewodniczącego Komisji Etyki. J. Kliszcz przedstawił intensywny program działań na najbliższy czas.

 

 

 

 

Zapraszamy do zapoznania się z relacją wideo z tego wydarzenia: