Odbyło się Zwyczajne Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia

 

Zwyczajne Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia Polskich Brokerów Ubezpieczeniowych i Reasekuracyjnych odbyło się w dniu 21 czerwca 2018 roku w Restauracji Florian, przy ul. Chłodnej 3 w Warszawie, z następującym porządkiem obrad:          

1. otwarcie obrad, wybór Przewodniczącego Zebrania;
2. powołanie Komisji Skrutacyjnej;
3. przyjęcie porządku obrad;
4. rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności w 2017 roku;
5. rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Komisji Rewizyjnej z działalności w 2017 roku;
6. rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego za 2017 rok;
7. udzielenie Zarządowi absolutorium;
8. przyjęcie budżetu na 2018 rok;
9. ustalenie wysokości składki członkowskiej na 2019 rok;
10. zatwierdzenie Strategii działania Zarządu na lata 2018 – 2020;
11. wolne wnioski.

Poniżej prezentujemy kilka zdjęć, dokumentujących spotkanie.

 

IMGP3758.jpeg
IMGP3760.jpeg
IMGP3761.jpeg
IMGP3776.jpeg
IMGP3769.jpeg
IMGP3780.jpeg
IMGP3774.jpeg
IMGP3782.jpeg
IMGP3775.jpeg
IMGP3766.jpeg
previous arrow
next arrow