Zorganizowaliśmy szkolenie dotyczące zagadnień odpowiedzialności cywilnej

 

W epoce dynamicznie rozwijającego się życia gospodarczego oraz świadomości osób poszkodowanych, kwestia prawnej odpowiedzialności za szkodę powstałą podczas wykonywania działalności zawodowej, a nawet odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną w tzw. życiu prywatnym, należy do kluczowych zagadnień prawa cywilnego. Obserwując piśmiennictwo związane z tą tematyką, dostrzegamy ewolucję poglądów. Podobnie rzecz się ma w przypadku orzecznictwa sądowego – w zetknięciu ze spornymi stanami faktycznymi, proponowane są kolejne ich rozwiązania.

 

 

O zagadnieniach związanych z odpowiedzialnością cywilną w ujęciu teoretycznym i praktycznym opowiadała dr Małgorzata Serwach (Uniwersytet Medyczny w Łodzi oraz Uniwersytet Łódzki). Mimo upalnej pogody, uczestnicy szkolenia (głównie uczestniczący w trybie zdalnym) wykazali się dużą aktywnością, o czym świadczyły liczne pytania, przesyłane drogą elektroniczną.