Oddział Kontroli Technicznej VdS Schadenverhütung Sp. z o.o. z akredytacją PCA

 

W ostatnim czasie nastąpiło wiele znaczących zmian u naszego Członka Wspierającego – Partnera Merytorycznego: VdS Schadenverhütung. Dotychczas funkcjonujący oddział niemieckiego przedsiębiorcy: VdS Schadenverhütung GmbH Sp. z o.o. – Oddział w Polsce został przekształcony w polską firmę: VdS Schadenverhütung Sp. z o.o.

Do tej pory VdS Schadenverhütung GmbH Sp. z o.o. – Oddział w Polsce bazował na akredytacji niemieckiej jednostki akredytującej: Deutsche Akkreditierungsstelle GmbH (DAkkS) w zakresie kontroli stałych urządzeń przeciwpożarowych zgodnie z wymogami normy DIN EN ISO/IEC 17020.
W celu potwierdzenia w Polsce know-how i kompetencji VdS polski Oddział Kontroli Technicznej przystąpił do procedury akredytacji. Akredytacja została udzielona przez niezależny organ państwowy – Polskie Centrum Akredytacji (PCA): www.pca.gov.pl

Kliknij tu, aby przeczytać cały artykuł…