Podziękowania dla uczestników XXIII Kongresu Brokerów

 

Szanowni Państwo, uczestnicy Kongresu,

XXIII Kongres Brokerów przeszedł do historii. Dziękujemy wszystkim jego uczestnikom, a szczególnie brokerom ubezpieczeniowym, za obecność podczas wszelkich wydarzeń kongresowych.

Cieszy nas, że pomimo nadzwyczaj długiej przerwy dzielącej dwa ostatnie kongresy, zdołaliśmy wspólnymi siłami przywrócić niepowtarzalną atmosferę imprezy. O powodzeniu przedsięwzięcia świadczy wysoka frekwencja na spotkaniach składających się na program Kongresu. Szczególe podziękowania należą się brokerom za ich zaangażowanie, którym udowodnili, że stanowimy zintegrowane środowisko zawodowe. Dyskusje prowadzone podczas oficjalnych spotkań, jak również w kuluarach, udowodniły, że środowisko to ma wyraźną wizję przyszłości „zawodu” brokera ubezpieczeniowego.

Zapraszamy do przeanalizowania materiałów kongresowych (przewodnik „Dobre praktyki w działalności brokerskiej”, a także zapisy wystąpień i debat, udostępniane sukcesywnie na stronie kongresbrokerow.pl, w zakładce „Telewizja Kongresowa”) i przekazywania uwag do Stowarzyszenia.

XXIII Kongres Brokerów rozpoczął długą i niełatwą do pokonania drogę do stworzenia optymalnych zasad współpracy między Towarzystwami Ubezpieczeń a brokerami ubezpieczeniowymi. Wyrażamy nadzieję, że przyszłoroczny Kongres (zaplanowany na koniec maja), będzie okazją do podsumowania dyskusji na wspomniany temat.

Już dzisiaj serdecznie zapraszamy Państwa do udziału w XXIV Kongresie Brokerów. Przygotowania do tego wydarzenia rozpoczniemy lada dzień.

Do zobaczenia!