Zezwolenie na prowadzenie czynności brokerskich bez egzaminu

 

Niniejszy poradnik informuje o tym, jakie dokumenty należy złożyć do KNF i jak napisać pozytywną opinię brokera, iż pracownik pod kierunkiem brokera wykonywał czynności brokerskie, tak by pracownik uzyskał prawo wykonywania zawodu brokera bez zdawania egzaminu brokerskiego.

Poradnik opracowała Ewa Wyszyńska – adwokat.

 

poradnik - jak zostać brokerem nie zdając egzaminu