Poszukujemy pracownika

 

Poszukujemy pracownika na stanowisko sekretarza redakcji w kwartalniku poświęconym
prawu ubezpieczeniowemu, w niepełnym wymiarze czasu pracy (na umowie zlecenia).

 

Do zadań sekretarza redakcji będzie należało w szczególności:
1) opracowywanie redakcyjne i stylistyczne artykułów oraz innych materiałów do
kwartalnika,
2) współpraca z autorami, recenzentami,
3) współpraca z fotoskładem i drukarnią,
4) opracowywanie materiałów na stronę internetową.

 

Pożądane kwalifikacje:
1) znajomość pracy redakcyjnej,
2) wykształcenie – filologia polska lub prawnicze,
3) znajomość języka angielskiego (min. na poziomie średnim).
4) wymagana obsługa komputera.

 

Termin zgłoszeń: do 17 grudnia 2019 r.

Kontakt:
tel.: (22) 620-60-38 (w godz. 9.00-16.00)
e-mail:
fundacja@prawoasekuracyjne.pl