Powrót do „normalności”

 

Prezes Łuakasz Zoń wypowiada się na temat powrotu gospodarki do normalności oraz o wyzwaniach stojących przed rynkiem, polegających na konieczności zaprojektowania specjalnych rozwiązań ubezpieczeniowych na straty spowodowane pandenmią.

https://gu.home.pl/eWydania_2021/mpw-520q/GU06-2021.pdf