Prezes Łukasz Zoń o ryzyku awarii sprzętów po przestoju

 

Ryzyko awarii sprzętów czy instalacji, które przez jakiś czas były nieużywane jest zdecydowanie wyższe, niż w przypadku mienia eksploatowanego bez przerwy. Likwidacja szkód i związane z nią zawieszenie działalności mogą być dla przedsiębiorcy bardziej kosztowne niż przestój z powodu pandemii, zauważa Prezes Łukasz Zoń. Dlatego jeszcze przed rozruchem albo tuż po nim warto dokładnie sprawdzić stan mienia i jego zabezpieczeń oraz zakres ochrony zapewniany przez ubezpieczenia. W tym wyjątkowym czasie ubezpieczenie od utraty zysku z tytułu szkody w mieniu może okazać się istotnym wsparciem.

http://www.komercja24.pl/awaria-po-rozruchu-bardziej-kosztowna-niz-przestoj-przez-pandemie/