Prof. dr hab. Marcin Orlicki na stanowisku Redaktora Naczelnego kwartalnika naukowego „Prawo Asekuracyjne”

 

Zarząd Stowarzyszenia Polskich Brokerów Ubezpieczeniowych i Reasekuracyjnych powołał w dniu 12 kwietnia 2022 r. prof. UAM dra hab. Marcina Orlickiego na stanowisko Redaktora Naczelnego kwartalnika naukowego „Prawo Asekuracyjne”.

Prof. UAM dr hab. Marcin Orlicki jest pracownikiem naukowym Katedry Prawa Cywilnego, Handlowego i Ubezpieczeniowego na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Ma w swoim dorobku kilka monografii oraz kilkadziesiąt artykułów i glos z zakresu prawa cywilnego i ubezpieczeniowego. Prof. Marcin Orlicki jest również radcą prawnym – partnerem w kancelarii SMM Legal oraz członkiem rad nadzorczych spółek grupy Generali w Polsce. Z kwartalnikiem „Prawo Asekuracyjne” prof. M. Orlicki jest związany od roku 1998 jako autor, zaś od roku 2012 jako członek kolegium redakcyjnego