Program edukacyjny „Jest ryzyko jest … ubezpieczenie”

 

Wszystkim brokerom polecamy portal internetowy występujący pod adresem: www.jestubezpieczenie.pl

Uruchomiony na portalu internetowym ubezpieczeniowy  program edukacyjny „Jest ryzyko jest … ubezpieczenie” jest projektem przygotowywanym z myślą o jak najszerszych kręgach czytelników-internautów. Potocznym powiedzeniom: „żyjemy w świecie ryzyka” czy „jest ryzyko – jest zabawa” program przeciwstawia stwierdzenie: „jest ryzyko – jest ubezpieczenie”.

Celem tego projektu edukacyjnego jest wywołanie większego zainteresowania ochroną ubezpieczeniową, zarówno tą, z której przysłowiowy Kowalski korzysta, jak też tą, z której powinien korzystać, dbając o pożądany zakres i poziom bezpieczeństwa, w życiu osobistym, rodzinnym, zawodowym, gospodarczym, społecznym.

Warto zwrócić uwagę przede wszystkim na treści przekazywane przedsiębiorcom i menedżerom, dla których brokerzy organizują ochronę ubezpieczeniową, a także treści przekazywane rodzinnym gospodarstwom domowym, których ochroną ubezpieczeniową brokerzy coraz częściej się zajmują.

Pierwsza odsłona programu pokazuje strukturę jego merytorycznej zawartości. Każdy jego element będzie uzupełniany o nowe treści edukacyjne i informacyjne. Brokerzy są zaproszeni do aktywnego uczestnictwa w tworzeniu treści merytorycznych umieszczanych na portalu.