Projekt rozporządzenia MF dot. OC z tytułu wykonywania działalności brokerskiej

 

Zachęcamy do zapoznania się z projektem rozporządzenia Ministra Finansów zmieniającym rozporządzenie w sprawie obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej z tytułu wykonywania działalności brokerskiej.

Projekt rozporządzenia dostępny jest na stronie BIP RCL (linki poniżej):

https://legislacja.gov.pl/projekt/12330201