Raport o stanie rynku brokerskiego w 2019 roku

 

Raport  obejmuje w całości okres obowiązywania ustawy z dnia 15 grudnia 2017 r. o dystrybucji ubezpieczeń,która weszła w życie z dniem1 października 2018 r. Ustawa o dystrybucji ubezpieczeń wdrożyła przede wszystkim zapisy Dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/97 z dnia 20 stycznia 2016 r.w sprawie dystrybucji ubezpieczeń (Dz.U.UE.L.2016.26.19). Na mocy ustawy o dystrybucji ubezpieczeń sprawozdawczości brokerskiej względem organu nadzoru przydany został charakter ustawowy. Nowe zasady sprawozdawczości brokerskiej wprowadziło Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 6 lutego 2019 r. w sprawie sprawozdania z działalności brokerskiej.

Tekst raportu dostępny jest pod adresem:

https://www.knf.gov.pl/?articleId=72147&p_id=18