Rejestr brokerów – zmiany

 

Ustawa o dystrybucji ubezpieczeń dokonuje zmiany formy prowadzenia rejestru pośredników ubezpieczeniowych (RPU). Dotychczas rejestr ten był prowadzony przez organ nadzoru w formie systemu teleinformatycznego. W przypadku rejestru brokerów dane wprowadzane były przez pracowników KNF na podstawie pisemnych wniosków o zmianę informacji rejestrowych.

Zgodnie z przepisami przejściowymi zawartymi w ustawie o dystrybucji ubezpieczeń, z dniem jej wejścia w życie rejestr pośredników ubezpieczeniowych prowadzony na podstawie przepisów ustawy o pośrednictwie ubezpieczeniowym stał się rejestrem pośredników ubezpieczeniowych w rozumieniu ustawy o dystrybucji ubezpieczeń.

Cały tekst dostępny jest w poniższym pliku PDF.

Zmiany_w_RPU_i_komunikat_KNF_z_27_12_2018