Rekomendacje PIU, chroniące klientów w trudnej sytuacji finansowej

 

Polska Izba Ubezpieczeń opracowała 14 rekomendacji, które ochronią klientów znajdujących się w trudnej sytuacji finansowej w wyniku pandemii. Rekomendacje te pozwolą też kontynuować działalność przedsiębiorstwom dotkniętym skutkami COVID-19.

https://piu.org.pl/pomoc-ubezpieczycieli-ograniczy-skutki-pandemii/