„RODO w pigułce” – to szkolenie wzbudziło duże zainteresowanie

 

Blisko sto osób wzięło udział w zorganizowanym przez nas szkoleniu,  zatytułowanym „RODO w pigułce”. Wysoka frekwencja (dopisali zarówno internauci, jak i uczestnicy „stacjonarni”) świadczy o ogromnym zainteresowaniu tematyką związaną z nowymi przepisami.  Na wyobraźnię przedsiębiorców działa perspektywa surowych kar finansowych, przewidzianych w przypadku niezastosowania się do nowych zasad ochrony danych osobowych. Wyjaśnienia i doprecyzowania wymaga szereg pojęć związanych ze wspomnianymi przepisami, począwszy od definicji danych osobowych, na technicznych i organizacyjnych środkach ich ochrony kończąc.

 

 

Szkolenie poprowadził Łukasz Onysyk (firma AURACO), specjalizujący się w usługach konsultingowych z zakresu ochrony danych osobowych. Kilkugodzinne spotkanie z ekspertem pozwoliło usystematyzować wiedzę, a także rozprawić się z paroma mitami i nieuzasadnionymi obawami.

Liczne zmiany i nowe podejście do ochrony danych osobowych to duże wyzwanie dla przedsiębiorstw, ale nie tylko dla nich – czy próbowali Państwo znaleźć i wypełnić elektroniczny formularz do zgłoszenia naruszenia ochrony danych osobowych?