Rozporządzenie ws. egzaminu dla brokerów ubezp. i reasekuracyjnych

 

Opublikowano rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 23 kwietnia 2019 r. w sprawie egzaminu dla brokerów ubezpieczeniowych i reasekuracyjnych oraz Komisji Egzaminacyjnej dla Brokerów Ubezpieczeniowych i Reasekuracyjnych.Rozporządzenie określa m.in. regulamin działania komisji egzaminacyjnej, a także sposób przeprowadzania egzaminu.

Publikacja Rozporządzenie w Dzienniku Ustaw nastąpiła 11 maja, a jego wejście w życie nastąpi w terminie 14 dni od tej daty.

Z tekstem rozporządzenia można zapoznać się na stronie:

http://prawo.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20190000879