Senat przyjął ustawę o dystrybucji ubezpieczeń

 

7 grudnia, podczas 51. posiedzenia Senatu RP, senatorowie przyjęli ustawę o dystrybucji ubezpieczeń z 5 poprawkami. Poprawki wprowadzone do projektu mają charakter redakcyjny oraz merytoryczny w zakresie art. 94, art. 110 oraz dodanie art. 101a i art. 108a.