Składka członkowska za rok 2022

 

Przypominamy, że podczas Walnego Zgromadzenia Członków Stowarzyszenia Polskich Brokerów Ubezpieczeniowych i Reasekuracyjnych, które odbyło się dnia 23 czerwca 2021,  ustalono wysokość składki członkowskiej na rok 2022 w wysokości 500 zł.

Składka powinna być opłacana do końca marca danego roku.