Śniadanie Biznesowe III dla Zakładów Ubezpieczeń (i nie tylko)

 

Podajemy, za Gazetą Ubezpieczeniową, będącą patronem imprezy, zaproszenie na Śniadanie Biznesowe III dla Zakładów Ubezpieczeń.

Spotkanie odbędzie się 27 lutego 2020, w DWF Poland Jamka sp.k., Plac Stanisława Małachowskiego 2, Warszawa.

Tematem spotkania jest proces likwidacji szkód – zagadnienia prawne (w tym szkody transgraniczne),

Spotkanie kierowane jest do:
• Zakładów Ubezpieczeń
• Zakładów Reasekuracji
• Oddziałów zagranicznych ZU
• Zagranicznych ZU działających na zasadzie swobody świadczenia usług
• Brokerów ubezpieczeniowych
• Brokerów Reasekuracyjnych
• Agentów ubezpieczeniowych

a w szczególności do:
• Specjalistów zajmujących się szkodami osobowymi
• Brokerów ubezpieczeniowych
• Niezależnych firm likwidacji szkód
• Kancelarii odszkodowawczych

Szczegółowa informacja dotycząca spotkania dostępna jest pod adresem:
https://gu.com.pl/wydarzenie/sniadanie-biznesowe-iii-dla-zakladow-ubezpieczen/