SPBUiR: Pandemia podkreśliła konieczność zarządzania ryzykiem

 

Pandemia i wynikające z niej ograniczenia w funkcjonowaniu przedsiębiorstw dobitnie pokazała przedstawicielom kadry zarządzającej firm, jak istotnym elementem biznesu jest zarządzanie ryzykiem. Covid-19 podkreślił też znaczenie ubezpieczeń. Według Stowarzyszenia Polskich Brokerów Ubezpieczeniowych i Reasekuracyjnych uwaga przedsiębiorców skupiła się na zabezpieczeniu od skutków przerw w działalności, OC kadry zarządzającej oraz ochronie zdrowia i życia pracowników

Cały artykuł dostępny jest na portalu Gazety Ubezpieczeniowej