Sprawozdanie ze spotkania BIPAR w Madrycie

 

W dniach 1-2 lutego odbyło się okresowe spotkanie (midterm meeting) BIPAR w Madrycie. Stowarzyszenie było reprezentowane przez radcę prawnego dr Katarzyna Malinowską. Podczas spotkania, miały miejsce posiedzenia dwóch komitetów: komitet agentów i komitet brokerów. Następnie miały miejsce wystąpienia dotyczące produktów inwestycyjnych oraz emerytalnych. Najwięcej czasu podczas całego posiedzenia zarówno 1, jak 2 lutego poświęcone było statusowi spraw związanych z implementacją i wdrożeniem nowych zasad o dystrybucji ubezpieczeń i ochrony danych osobowych. Przedstawiciele poszczególnych organizacji brokerskich i agencyjnych z państw członkowskich prezentowali status implementacji dyrektywy IDD w ich państwach, a problemy z tym związane były przedmiotem dyskusji. W szczególności dotyczyło to problematyki wynagrodzenia (Włochy, Holandia) oraz licencjonowania osób zatrudnianych przez dystrybutorów ubezpieczeń.

Ponadto, miało miejsce spotkanie z przedstawicielem Komisji Europejskiej, który wyjaśnił na czym polega przesuniecie obowiązywania dyrektywy. Zgodnie z obecnym scenariuszem, na początku marca Parlament Europejski zatwierdzi propozycję przesunięcia (z datą retroaktywną) obowiązywania implementacji dyrektywy. Dyrektywa powinna być implementowana do prawa krajowego, do końca czerwca 2018 roku, z datą obowiązywania ustaw od 1 października 2018 roku. Jednocześnie, przesunięciu ulegną Rozporządzenia delegowane (obowiązujące bezpośrednio), na 1 października 2018 roku. Należy zauważyć, że do 30 czerwca 2018 roku powinny być, w ramach implementacji, wydane rozporządzenia do polskiej ustawy o dystrybucji ubezpieczeń.

Kolejnym blokiem zagadnień było wdrażanie przepisów o dystrybucji i ochronie danych osobowych w działalność agencyjną i brokerską. Dyskutowany był min sposób, w jaki krajowe stowarzyszenia mogą pomóc małym i średnim brokerom w działalności zgodnie z nowymi przepisami, w tym np. czy możliwe jest tworzenie dobrych praktyk, modelowych dokumentów, itp. Założeniem BIPAR jest wymiana doświadczeń pomiędzy członkowskimi organizacjami w celu wspomagania członków (brokerów i agentów) we wdrażaniu nowych obowiązków w swoją działalność. Stowarzyszenie aktywnie uczestniczy w tym procesie. O kolejnych krokach i inicjatywach członkowie będą informowani na bieżąco.