Stanowisko KNF dotyczące skutków niezrealizowania obowiązku doskonalenia umiejętności zawodowych

 

W odpowiedzi na pytania podmiotów nadzorowanych Urząd Komisji Nadzoru Finansowego (UKNF) opublikował swoje stanowisko dotyczące skutków niezrealizowania obowiązku doskonalenia umiejętności zawodowych, o którym mowa w art. 12 ust. 1 ustawy z dnia 15 grudnia 2017 r. o dystrybucji ubezpieczeń.

W komunikacie Urząd podkreślił, że jego zdaniem wskazanie przez ustawodawcę wprost terminu, w jakim powinno nastąpić wykonanie obowiązku ukończenia szkolenia zawodowego w przypadku osób, o których mowa w art. 12 ust. 1 i 10 ustawy oznacza, że nie można uzupełnić z mocą wsteczną szkolenia zawodowego za rok poprzedni. W szczególności „uzupełnienie” nie może nastąpić poprzez ukończenie szkolenia w zwiększonej liczbie godzin w kolejnym roku kalendarzowym.

Cały tekst dostępny jest na portalu Gazety Ubezpieczeniowej – kliknij tu aby przeczytać artykuł.